Ako sa stať členom?
APZD

Kam cieli naša analytická činnosť?

Obhajobu záujmov našich členov alebo úsilie o účinné nastavenie legislatívy staviame na kvalitných analytických dátach, ktoré sú podporou pre naše argumenty. Aby sme ich získali, vytvárame tímy odborníkov, prostredníctvom ktorých hlbšie rozoberáme určitú problematiku.

Najviac analýz realizujeme v rámci Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu. Za ostatné roky sa nám podarilo pripraviť niekoľko užitočných analytických výstupov, zameraných na rôzne témy. Môžete sa s nimi oboznámiť v tejto sekcii.

Analýzy

Scroll top