Ako sa stať členom?

Automobilový a strojársky priemysel v súčasnosti prechádzajú mimoriadne dynamickým obdobím zmien. Jednou z kľúčových oblastí, v ktorej sektor vníma zmeny, je trh práce a otázka zručnosti pracovnej sily. V dôsledku pandémie a inovácií sa na trhu práce vytvorili dve výrazné skupiny ľudí – tých, ktorí stratili prácu v dôsledku pandémie a tých, ktorí riskujú stratu zamestnania v dôsledku transformácie na Industry 4.0, pokiaľ sa im nepodarí zlepšiť si svoje kompetencie.

Dokument bude slúžiť pri príprave návrhov konkrétnych legislatívnych opatrení zameraných na zmeny na trhu práce v sektore automobilového priemyslu a strojárstva v dôsledku pandémie, ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a energetickej krízy. Následne návrhy týchto opatrení budú predmetom ďalších diskusií medzi sociálnymi partnermi.

Scroll top