Ako sa stať členom?

Analýza mapuje problémy, poznatky a odporúčania, ktoré majú vzdelávaciemu systému pomôcť čeliť výzvam a prispôsobiť sa potrebám 21. storočia.

Jedným z najväčších úskalí, na ktoré autori tejto analýzy poukazujú, je silne vžitá nostalgická predstava o kvalite slovenského odborného školstva, ktoré však už dnes nezodpovedá nárokom doby. Pokiaľ všetci aktéri štátnej, verejnej, regionálnej a odbornej zamestnávateľskej komunity neodvedú najlepší výkon, ktorého výsledkom bude radikálna zmena v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, jeho systematického ukotvenia, financovania a celospoločenskej dôležitosti, Slovensko v globálnom zápase o pracovné miesta neuspeje.

Cieľom analýzy je preto zhodnotiť súčasný stav prepojenia trhu práce a nastavenia odborného vzdelávania v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a z nej vyplývajúcich potrieb priemyslu. V analýze nájdeme očakávania, ktoré budú na sektor kladené v priebehu najbližších rokov a zároveň odporúčania na zmenu legislatívy, štruktúry a financovania. Autori analýzy apelujú aj na dôležitosť spolupráce v Európskom priestore vytvárajúc silné cezhraničné a nadsektorové väzby, hľadajúce inšpiráciu v krajinách s podobnou štruktúrou priemyslu. Ich odporúčania smerujú k prehlbovaniu prepojenia zamestnávateľov ako aktérov trhu práce a odborných škôl ako inštitúcii odborného vzdelávania a prípravy.

Scroll top