Ako sa stať členom?

Sídlo a fakturačná adresa

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Westend Plazza
Lamačská cesta 6353/3C
841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

IČO: 50027514
DIČ: 2120160592
IČ DPH: SK2120160592

Bankový účet: SK4411000000002944015284,
Tatra banka, a.s.

Právna forma: Občianske združenie

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy je zapísaná:
Ministerstvo vnútra SR dňa 21.10.2015, č. spisu: VVS/1-900/90-47118-1

Údaje pre úhradu 2 % dane pre APZD

Údaje asociácie

Obchodný názov: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
IČO: 50027514
DIČ: 2120160592
IČ DPH: SK2120160592
Právna forma: Občianske združenie
Ulica: Lamačská cesta 6353/3C
Mesto: Bratislava – mestská časť Karlova Ves
PSČ: 84104
Bankový účet: SK4411000000002944015284,
Tatra banka, a.s.

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy je zapísaná:
Ministerstvo vnútra SR dňa 21.10.2015, č. spisu: VVS/1-900/90-47118-1

Scroll top