Ako sa stať členom?
o APZD

APZD v médiách

Sme vaši partneri na komunikáciu a mediálnu spoluprácu

Zaujíma vás náš názor na aktuálne ekonomické a hospodárske dianie? Venujete sa horúcim a diskutovaným témam z oblasti priemyslu, dopravy, vzdelávania, trhu práce, OZE či životného prostredia a chcete získať vyjadrenie relevantného, odborného partnera? Ste na správnom mieste. 

Radi vám poskytneme stanovisko najväčšieho, nezávislého a apolitického reprezentanta slovenského priemyslu. Zabezpečíme rozhovor, komentár či hosťa do relácie. Odpovieme na otázky, ktoré vás zaujímajú.  

Naše informácie uľahčia vašu prácu. Získate ucelený pohľad na situáciu v slovenskom priemysle a doprave. 

Kontaktujte nás, sme tu pre vás

Kontaktné osoby
Pre médiá

Andrej Lasz LinkedIn

generálny sekretár
APZD

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD)

Reprezentujeme viac ako 70 % domáceho výrobného priemyslu, 15 zväzov, 2500 firiem a 180 000 zamestnancov. Obhajujeme a presadzujeme ich potreby. Aktívne vstupujeme do sociálneho dialógu. Sme členom Hospodárskej a sociálnej rady SR, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ako aj Aliancie sektorových rád. Analyzujeme a pripomienkujeme legislatívne návrhy. Iniciujeme pozitívne zmeny. Podieľame sa na formovaní predvídateľného a stabilného podnikateľského prostredia. Prepájame trh práce so školským prostredím, podporujeme duálne vzdelávanie. 

Našimi členskými zväzmi sú Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Slovenská elektromechanická asociácia, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenský živnostenský zväz, Zväz logistiky a zasielateľstva SR, Asociácia železničných dopravcov Slovenska – AROS, Zväz autobusovej dopravy, Únia váharov SR, Slovenská bioplynová asociácia, Zväz odpadového priemyslu, Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá a Slovenské združenie výrobcov piva a sladu.

Brand assety
na stiahnutie
pre médiá

Stále máte málo informácií alebo vás zaujíma niektorá téma hlbšie?

Ozvite sa nám!

Kontaktujte nás
Scroll top