Ako sa stať členom?

Elektrotechnika sa profiluje ako kľúčový prierezový sektor s významným subdodávateľským prepojením na odvetvia ako automobilový a strojársky priemysel, dopravu, energetiku, IT a telekomunikácie, zdravotníctvo a stavebníctvo. Dynamické zmeny preto neobchádzajú ani oblasť vzdelávania a trh práce. Vznikajú nové povolania, menia sa požiadavky na vedomosti a zručnosti, ale aj prístupy na ich získavanie.

Dokument bude slúžiť pri príprave návrhov konkrétnych legislatívnych opatrení zameraných na zmeny na trhu práce v sektore elektrotechniky v dôsledku pandémie, ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a energetickej krízy. Následne návrhy týchto opatrení budú predmetom ďalších diskusií medzi sociálnymi partnermi. Výsledkom bude aj aktualizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore elektrotechnika do roku 2030.

Scroll top