Ako sa stať členom?

Čomu sa venujeme

  • Komunikujeme so štátnymi orgánmi, podieľame sa na tvorbe stanovísk k návrhom legislatívnych predpisov.
  • Koordinujeme účasť reprezentantov APZD na stretnutiach s predstaviteľmi vlády, rokovaniach tripartity, zamestnávateľov či Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

  • Poskytujeme poradenský a informačný servis pre členskú základňu, komunikujeme s médiami a odbornou verejnosťou.
  • Plánujeme a organizujeme podujatia APZD.

Je to pre nás vážna sranda a vidíme v tom zmysel.

Vedenie sekretariátu

 

Sekretariát

Andrej Lasz LinkedIn

generálny sekretár

 

Oddelenie legislatívy

Pracujeme na tom, aby sa na Slovensku predvídateľne a stabilne podnikalo. Analyzujeme a pripomienkujeme legislatívne návrhy. Sme aktívni v medzirezortných pripomienkových konaniach. Pripravujeme podklady na stretnutia poradných rád vlády či zasadnutia tripartity. Aktívne komunikujeme s členskou základňou, zisťujeme ich potreby a premietame ich do podávaných pripomienok. Zabezpečujeme rozbory navrhovanej a schválenej legislatívy, projektových a grantových výziev. Členov pravidelne informujeme o legislatívnych procesoch a zmenách, poskytujeme im pomoc a metodickú podporu.

Kontaktné osoby
Sekretariát

Andrej Lasz LinkedIn

generálny sekretár
APZD

Externí spolupracovníci

Vnímame, že na Slovensku máme veľa šikovných ľudí a expertov, ktorí sa profesne, odborne a do hĺbky zaoberajú rôznymi oblasťami hospodárskeho života a spoločenského života. Radi s týmito ľuďmi interagujeme, tvoríme myšlienkové trusty a využívame expertízu na dobrú vec.  

Chcete s nami spolupracovať? Napíšte nám, ako si spoluprácu predstavujete. Neváhajte a ozvite sa na email sekretariat@apzd.sk. 

Stále máte málo informácií alebo vás zaujíma niektorá téma hlbšie?

Ozvite sa nám!

Kontaktujte nás
Scroll top