Ako sa stať členom?

Dokument analyzuje dopady v trendoch nárastu ako aj poklesu zamestnancov, prípadne otvorenie nových možností na zamestnanosť alebo zánik súčasne existujúcich.

Prepojenie na celý cyklus produkcie vyžaduje zmenu v chápaní osôb, ktoré dnes ovplyvňujú napríklad vzdelávanie. Vzdelávanie na Slovensku žiaľ dlhodobo nereaguje na zmeny v spoločnosti a preto základňa kvalitných ľudí s primeranou mierou znalostí, rozhľadu a flexibility ako aj ochoty a záujmu bude determinovať budúci vývoj aj v obehovom hospodárstve.

Viaceré príklady na Slovensku ukazujú, že riešenia a produkty s prvkami obehového hospodárstva dokážeme urobiť. Je vhodné ich podporiť napríklad s čerpaním prostriedkov pre takéto riešenia alebo s podporou projektov.

Dokument bude slúžiť pri príprave návrhov konkrétnych legislatívnych opatrení zameraných na dopady na zamestnanosť pri prechode štátu na obehové hospodárstvo. Následne návrhy týchto opatrení budú predmetom ďalších diskusií medzi sociálnymi partnermi za účelom hľadania konsenzu pri prechode z tradičného na obehové hospodárstvo. Prechod na obehové hospodárstvo zníži tlak na prírodné zdroje a vytvorí udržateľný rast a pracovné miesta.

Scroll top