Ako sa stať členom?

Systémové opatrenia, ktoré túto stratu vykompenzujú, si vyžadujú čas, ich efektivita sa začne prejavovať až v horizonte niekoľkých rokov. Relatívne rýchlym riešením, ktoré prináša aj potrebné benefity pre sociálny systém na Slovensku, sa javí byť migrácia.

Pracovná migrácia zo zahraničia umožňuje v pomerne krátkom čase doplniť na trh práce aspoň časť chýbajúcich pracovníkov. Jej podmienky je potrebné s rastúcim nedostatkom zamestnancov meniť. Migrácia musí byť zodpovedajúco zohľadnená pri tvorbe národných politík, najmä z pohľadu jej nevyhnutnosti pre slovenských zamestnávateľov. Analýza prináša návrhy pre tvorbu týchto politík, vyplývajúce z potreby zamestnávať cudzích štátnych príslušníkov slovenskými zamestnávateľmi.

Hlavným cieľom analýzy bolo potvrdiť nedostatok pracovnej sily a definovať odporúčania do možnej praxe. V analýze sa podarilo identifikovať hlavné príčiny nedostatku domácej pracovnej sily a s tým súvisiacu potrebu zamestnávania cudzích štátnych príslušníkov. Spracovaný materiál na základe týchto zistení hovorí, aký typ cudzích štátnych príslušníkov je potrebný v slovenských podnikoch a zároveň uvádza niektoré odporúčania na zmenu procesov z pohľadu praxe.

Scroll top