Ako sa stať členom?
APZD

Čo je tripartita?

HSR SR je konzultačný a dohodovací orgán vlády a sociálnych partnerov na celoštátnej úrovni. Je demokratickým prostriedkom riešenia hospodárskeho a sociálneho rozvoja, rozvoja zamestnanosti a zabezpečenia sociálneho zmieru. APZD v ňom reprezentuje postoje a záujmy svojich členov už od roku 2018.

Žiaľ, v ostatnom období sme boli svedkami veľkého počtu poslaneckých návrhov (v decembri 2022 viac ako 100), ktorých hlavným cieľom je obchádzať legislatívny proces a vyhnúť sa konzultáciám s odbornou verejnosťou. Výsledkom takéhoto konania je často zlá, v praxi neuplatniteľná legislatíva, ktorá sa už čoskoro po jej prijatí musí opäť meniť.

APZD

Proti takémuto konaniu sme sa ohradili už v minulosti, kedy APZD podala návrh na začatie konania pred Európskym súdom pre ľudské práva pre nedodržiavanie pravidiel sociálneho dialógu, ktoré sú okrem iného zachytené i v medzinárodných dokumentoch.

Na protest proti takémuto správaniu sme v decembri 2022 odišli z rokovania HSR SR a požiadali jej predsedu o zorganizovanie stretnutia s predstaviteľmi vládnych politických strán. O ďalšom vývoji vás budeme informovať na našom webe.

Záznamy z rokovaní

Nenašli sa žiadne články
Scroll top