Ako sa stať členom?
APZD
Ako sa stať členom

Aké výhody členstvo prináša?

Pripravujeme stanoviská, analýzy a názory, ktoré vláda a parlament zohľadňujú.

Ak chcete, aby aj Váš hlas bol počuť, pridajte sa k nám.

Naši členovia majú možnosť:

 • Na dennej báze dostávať rozbory relevantnej slovenskej a európskej legislatívy, vrátane vládnych a poslaneckých návrhov. 
 • Podieľať sa na činnosti expertných pracovných skupín (stálych alebo ad hoc ustanovených).
 • Presadzovať svoje oprávnené záujmy na Hospodárskej a sociálnej rade SR.
 • Uplatňovať svoje požiadavky na rokovaniach s ministerstvami, vládou, parlamentom a inými orgánmi verejnej správy.
 • Dostávať pravidelné a včasné rozbory aktuálnych zákonov a opatrení (napríklad testovanie vo firmách, prvá pomoc, Kurzarbeit, zamestnávanie cudzincov, daňová legislatíva, duálne vzdelávanie a mnohé iné).
 • Konzultovať s naším odborným tímom aj ostatnými členmi výzvy v oblasti hospodárskej politiky, životného prostredia, ľudských zdrojov, vzdelávania…
 • Podieľať sa na činnosti a stanoviskách európskeho Hospodárskeho a sociálneho výboru a formulovať svoje požiadavky pri tvorbe pozícií Slovenskej republiky pri rokovaniach s európskymi inštitúciami.
 • Zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy a spoznávať sa s významnými slovenskými podnikateľmi.
 • Využiť množstvo aktivít na podporu každodenného podnikania a šetriť tak rôzne náklady.
 • Dostávať pravidelný newsletter s aktuálnymi informáciami pre zamestnávateľov.
 • Možnosť výhodne si prenajať rokovacie priestory v Bratislave v sídle APZD.

Stále máte málo informácií alebo Vás zaujíma niektorá téma hlbšie?

Ozvite sa nám

Kontaktujte nás
Scroll top