Ako sa stať členom?

Asociacia priemyselných zväzov a dopravy

Stojíme za ľuďmi v slovenskom priemysle a doprave

Asociacia priemyselných zväzov a dopravy
APZD

Asociácia priemyselných zväzov
a dopravy je

 • moderná zamestnávateľská organizácia združujúca zamestnávateľské a podnikateľské zväzy,
 • neštátne, neziskové, apolitické občianske združenie zastupujúce rozhodujúcu časť slovenského priemyslu a dopravy,
 • odborný a nestranný partner vlády a orgánov verejnej správy,
 • člen Hospodárskej a sociálnej rady SR a povinný pripomienkujúci subjekt slovenskej legislatívy,
APZD

 • člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC),
 • garant sektorových rád, nositeľ sociálneho dialógu,
 • platforma vzájomnej spolupráce nielen pre „kapitánov“ priemyslu, ale i veľkého množstva malých a stredných firiem,
 • reprezentant 14 zväzov, viac ako 1 500 firiem a 180-tisíc zamestnancov pracujúcich v priemysle a doprave.
APZD

Príhovor prezidenta APZD

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy je moderná zamestnávateľská organizácia a dlhoročný odborný partner slovenského priemyslu a dopravy.
Sme hlasom významných zamestnávateľských zväzov a ich firiem z oblasti automobilového, strojárskeho, elektrotechnického, hutníckeho či stavebného priemyslu, dopravy a logistiky.
Príhovor prezidenta

Ing. Alexej Beljajev
prezident APZD

APZD

Poslanie a vízia APZD

Budujeme prostredie pre úspešné podnikanie. Stojíme za ľuďmi v slovenskom priemysle a doprave.

Uvedomujeme si, že ako reprezentant slovenského priemyslu a dopravy musíme mať, rovnako ako každá úspešná firma, jasnú a diferencujúcu stratégiu podporenú silnou firemnou kultúrou, ktorá nám pomôže splniť záväzok našej značky. Tým je stať sa silným partnerom pre priemysel, dopravu a systémové zmeny.

Preto sa každý deň snažíme nastaviť podmienky nielen pre veľké firmy, aby sa im na Slovensku oplatilo investovať, ale i pre malé firmy, aby boli schopné rásť. Snažíme sa o to, aby naši členovia mohli na Slovensku jednoduchšie podnikať, zamestnávať ľudí a zdravo prosperovať.

Hodnoty APZD

Jednou z našich priorít je budovanie vysokoodborného, angažovaného tímu, ktorý vníma poslanie APZD ako svoje vlastné. Naša práca je často mimoriadne dynamická, keďže reaguje na všetko, čo sa v spoločnosti aktuálne deje.
Aby sme to zvládli, dlhodobo pracujeme na procesoch, štandardoch a kvalite.

Naozajstný úspech však prináša spolupráca ľudí v našom tíme, ich zapálenie pre vec a chuť pohnúť to naše Slovensko o kus ďalej. A preto, na čo nemáme procesy, na to máme hodnoty.

1

Pracujeme
na spoločnom úspechu

 • prichádzame s návrhmi riešení,
 • každá práca je dôležitá a prispieva k celku.
2

Robíme
to spolu

 • spolupracujeme a pomáhame si navzájom,
 • viac hláv dá viac rozumu,
 • medzi sebou máme prostredie dôvery,
 • vzájomne sa rešpektujeme,
 • komunikujeme otvorene a transparentne,
 • môžeme sa kedykoľvek na seba spoľahnúť.
3

Robíme
to slušne

 • konáme s najlepším vedomím a svedomím, sme zodpovední k sebe i ostatným,
 • správame sa profesionálne,
 • budujeme dlhodobé vzťahy a partnerstvá.
4

Robíme najlepšie
ako vieme (dnes)

 • orientujeme sa na výsledok aj kvalitu,
 • vzdelávanie a dôraz na osobný rozvoj je našou konkurenčnou výhodou,
 • vyhľadávame príležitosti na rast,
 • nie sme ľahostajní k veciam okolo,
 • chcem, viem a urobím.
5

Je to
vážna sranda

 • robíme, čo nás baví,
 • myslíme pozitívne,
 • máme aktívny prístup,
 • zažívame neustálu dynamiku.
6

a...
Ideme v pred!

 • nemáme problémy, riešime iba situácie,
 • všetko má riešenie a každá situácia nás posúva,
 • robíme veci, ktoré majú zmysel.

Náš príbeh

2000
2011

Priemyselné zväzy začali spolupracovať a vytvorili neformálnu platformu pre hľadanie spoločných riešení nazvanú A-5. Toto neformálne zoskupenie sa neskôr stalo základom pre vznik APZD. Jeho cieľom bolo kvalitne vydiskutovať a pripraviť spoločnú priemyselnú organizáciu.

2015

V októbri 2015 vzniká občianske združenie Asociácia priemyselných zväzov, ktoré má ambíciu aktívne obhajovať záujmy automobilových, strojárskych, elektrotechnických, hutníckych, baníckych a stavebných firiem.

2018

Ukončili sme náročný prístupový proces a stali sme sa oficiálnym členom Hospodárskej a sociálnej rady SR. Zapojili sme sa tak do legislatívneho procesu, v ktorom sa snažíme byť odborným a profesionálnym partnerom vlády a parlamentu v otázkach priemyslu.

2019

APZ získala vecnú príslušnosť v odboroch vzdelávania strojárstvo, elektrotechnika a baníctvo. Vďaka nej pomáhame nastavovať študijné a učebné odbory, vyjadrujeme sa k obsahu maturít a najmä pomáhame firmám vstúpiť do systému duálneho vzdelávania. Podporujeme tak mimoriadne potrebné prepojenie škôl a praxe.

2020

Legislatívnu činnosť našej asociácie sme doplnili aj o európsku legislatívu po tom, ako sme sa stali členom európskej tripartity – európskeho Hospodárskeho a sociálneho výboru. Koniec roku sa niesol v znamení sťahovania a kreovania „sídla priemyslu“, keď sa do spoločných priestorov presťahovala APZ, ZAP SR, ZSP SR, ZEP SR, SŽZ a ZHŤPG.

2021

Fungujúca a kvalitná dopravná infraštruktúra je nevyhnutným predpokladom pre konkurencieschopný priemysel. Preto sme pribrali dopravné zväzy (ZLZ SR, AROS a ZAD), založili dopravnú platformu a premenovali sa na Asociáciu priemyselných zväzov a dopravy.

2022

Sedem rokov po založení, v živote človeka by sme už navštevovali prvú triedu. Z nadšeného detstva je treba prejsť k zodpovednému fungovaniu. Pre nás to znamená stanovenie si poslania a vízie, spracovanie procesov a hodnôt, či vylaďovanie interného i externého tímu. Ruka v ruke s tým sme spísali legislatívnu stratégiu ďalšieho rozvoja priemyslu a dopravy, vymedzili si náš trh a stihli sme aj rebrend a nové logo.

Stále máte málo informácií alebo Vás zaujíma niektorá téma hlbšie?

Ozvite sa nám

Kontaktujte nás
Scroll top