Ako sa stať členom?

Úloha stratégie spočíva najmä v apolitickom charaktere tým, že určuje hlavné priority nad rámec politického cyklu. Identifikované kľúčové úlohy a opatrenia majú naplniť základný cieľ – dosiahnuť konkurencieschopný a udržateľný hospodársky rast k čomu má prispieť aj nadrezortný charakter prevažnej časti úloh.

Víziou národnej stratégie je navrhovať kroky a spájať sily inštitúcií zodpovedných za chod krajiny tak, aby spoločne pretvorili súčasný obraz Slovenska do podoby silnej a prosperujúcej ekonomiky v európskom priestore. Veľké ambície si vyžadujú vytrvalé snaženie a schopnosť adaptácie na zmeny.

Dokument bude slúžiť pri príprave návrhov konkrétnych legislatívnych opatrení zameraných na zmeny v priemyselnej výrobe, doprave, vzdelávaní a trhu práce, obnoviteľných zdrojov a životného prostredia a súvisiacich odvetví. Následne návrhy týchto opatrení budú predmetom ďalších diskusií medzi sociálnymi partnermi.

Scroll top