Ako sa stať členom?
APZD

Systém duálneho vzdelávania a overovanie spôsobilosti zamestnávateľov

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, v rámci ktorého žiaci získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné priamo v reálnom pracovnom prostredí u konkrétneho zamestnávateľa.

Odborná teoretická výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním vo firme zapojenej do systému duálneho vzdelávania.

Scroll top