Ako sa stať členom?
APZD

Príprava hlavného inštruktora v systéme duálneho vzdelávania

Začali sme školiť hlavných inštruktorov v systéme duálneho vzdelávania. Kalendár školení spolu s prihlasovacím formulárom nájdete na webovej stránke www.skolenieinstruktorov.sk.

Každý zamestnávateľ vstupujúci do systému duálneho vzdelávania je povinný, do 1 roka od získania osvedčenia o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie, poveriť osobu, ktorá bude vykonávať činnosť hlavného inštruktora.

Hlavný inštruktor je osoba, ktorá zastrešuje a dohliada na realizáciu praktického vyučovania na pracovisku u zamestnávateľa. Má na starosti kompletnú dokumentáciu súvisiacu s duálnym vzdelávaním a zároveň sprevádzanie žiakov priamo v procese praktického vyučovania.

Školenia hlavných inštruktorov realizujeme v spolupráci s AZZZ SR, SŽK a SBK.

Proces školenia hlavných inštruktorov

1

Výber termínu školenia

Hlavný inštruktor si môže vybrať termín školenia dvomi cestami. Buď kontaktuje priamo Asociáciu priemyselných zväzov a dopravy (APZD) – info@skolenieinstruktorov.sk I +421 911 740 336, alebo si termíny školení pozrie na webovej stránke www.skolenieinstruktorov.sk.

2

Prihlásenie sa na školenie

Prihlásiť sa na konkrétny termín školenia môže hlavný inštruktor opäť buď prostredníctvom e-mailu – info@skolenieinstruktorov.sk I +421 911 740 336, alebo cez prihlasovací formulár na webovej stránke www.skolenieinstruktorov.sk.

3

Absolvovanie školenia

Príprava prebieha v trvaní 3 dní a je zameraná na základné poznatky z oblasti legislatívy, psychológie a pedagogiky. Hlavní inštruktori sa oboznámia so spôsobom zaúčania a sprevádzaní žiaka na praktickom vyučovaní a prípravu ukončia nadobudnutím certifikátu.

4

Obdržanie certifikátu

Celá príprava prebieha interaktívnou formou tak, aby školenie bolo pre účastníkov inšpiratívnym zážitkom. V posledný deň prípravy obdržia účastníci certifikát, ktorý je platný 7 rokov.

APZD

Príprava inštruktora v systéme duálneho vzdelávania

Inštruktor je povinný absolvovať do 1 roka od začiatku výkonu tejto činnosti odbornú prípravu pod vedením hlavného inštruktora, ktorá ho oprávňuje viesť praktické vyučovanie v SDV u zamestnávateľa pre 3 žiakov.

Proces školenia inštruktorov

1

Vyškolený hlavný inštruktor

Príprava inštruktorov priamo vo firme môže byť realizovaná iba v prípade, že firma má vyškoleného hlavného inštruktora, ktorý disponuje platným certifikátom.

2

Realizácia školenia

Hlavný inštruktor realizuje prípravu inštruktorov v rozsahu 8 hodín. Vychádza pri tom z vedomostí a materiálov, ktoré získal na príprave hlavných inštruktorov. Všetci účastníci prípravy sa podpisujú na prezenčnú listinu, ktorej vzor je sprístupnený na tejto webstránke.

3

Zaslanie prezenčnej listiny

Sken vyplnenej a podpísanej prezenčnej listiny sa zasiela na APZD prostredníctvom e-mailu kravecova@apzd.sk, pričom originál tejto listiny sa archivuje u zamestnávateľa.

4

Obdržanie certifikátov

Na základe prezenčnej listiny sú účastníkom prípravy inštruktorov vystavené certifikáty, ktoré sú odoslané na adresu firmy a odovzdané vyškoleným inštruktorom.

APZD

Príprava inštruktorov v systéme školského vzdelávania

Inštruktor v systéme školského vzdelávania je povinný absolvovať do 1 roka od začiatku výkonu tejto činnosti odbornú prípravu. Prípravu inštruktorov v školskom systéme je oprávnená vykonávať iba stredná škola registrovaná Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy v Zozname stredných odborných škôl vykonávajúcich prípravu inštruktorov v systéme školského vzdelávania.

ZOZNAM SOŠ so splnomocnením k príprave inštruktorov pre systém školského vzdelávania si môžete prezrieť TU.

Scroll top