Ako sa stať členom?

Čo ak ste ale medzičasom zmenili svoje identifikačné údaje – napríklad názov spoločnosti, IČO alebo dokonca sídlo spoločnosti? Určite si hovoríte, že je to tak v poriadku. Avšak, mýliť sa je ľudské.

Totiž, všetky tieto údaje máte uvedené aj vo vašom osvedčení. Aby sa vami vykonané zmeny zhodovali s obsahom osvedčenia je potrebné, aby ste nás o nich informovali. Ideálne emailom, prípadne telefonicky. Následne nám zašlite toto osvedčenie poštou. 

Na oplátku vám vystavíme osvedčenie s aktualizovaným obsahom. Ide len o formalitu. 

POZOR!

Výnimkou je zmena priestorov pracoviska praktického vyučovania (PPV), na ktoré sa viaže osvedčenie. V takom prípade je nevyhnutné, aby sme zrealizovali obhliadku vašej novej prevádzky.

  • V prvom kroku nás o takejto skutočnosti informujte a súčasne nám zašlite žiadosť o overenie nového PPV v elektronickej podobe (ak máte záujem i naďalej pôsobiť v duáli). Vykonáme obhliadku a v prípade, že spĺňate všetky zákonné náležitosti, vám vystavíme úplne nové osvedčenie. 
  • V druhom kroku nám poštou zašlite osvedčenie, ktoré sa vzťahuje na pôvodné PPV. My vám ho zameníme za nové. 

Prečo je nahlasovanie akýchkoľvek zmien dôležité?

Ako zamestnávatelia v duáli máte nárok na uplatnenie určitých benefitov akým je napríklad aj priama platba a iné. K žiadosti o priamu platbu prikladáte aj osvedčenie. Podmienkou je, aby bolo aktuálne, resp. sa zhodovalo s vaším aktuálnym stavom, čo zaručuje uplatnenie samotného benefitu.

Takže, ak ste vykonali niektoré zo spomínaných zmien, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám pomôžeme. 

Scroll top