Ako sa stať členom?

Kontakt

Katarína Hindrová
Katarína Hindrová
generálna sekretárka ZLZ SR

ZLZ SR – bol založený v apríli 1992 ako organizácia, ktorá aktuálne predstavuje odvetvie zahŕňajúce asi 140 zasielateľských a logistických spoločností na Slovensku vrátane škôl a iných inštitúcií.  

ZLZ SR zastupuje svojich členov v niekoľkých dôležitých slovenských a zahraničných organizáciách:  

FIATA – Medzinárodné združenie zasielateľských zväzov 

CLECAT – Európska asociácia pre zasielateľstvo, dopravu, logistiku a colné služby 

ICC – Medzinárodná obchodná komora 

IASA- Svetová asociácia bezpečnostných poradcov 

SOPK – Slovenská obchodná a priemyselná komora 

APZD – Asociácia priemyselných zväzov a dopravy 

Činnosť ZLZ SR 

 • Podporuje rozvoj logistických služieb 
 • Poskytuje poradenstvo a zastupovanie svojich členov pri tvorbe a schvaľovaní legislatívy 
 • Zabezpečuje informovanosť, výmenu poznatkov a skúseností 
 • Vydáva dokumenty FIATA (FBL, FCR) 
 • Spolupracuje pri vydávaní literatúry zameranej na logistiku a zasielateľstvo
 • Vydáva Všeobecné zasielateľské podmienky
 • V spolupráci so Žilinskou univerzitou sa venuje odbornému vzdelávaniu formou kurzov s cieľom získania celosvetovo platného certifikátu FIATA DIPLOMA 

ZLZ SR má nasledovné sekcie: 

 • Sekcia multimodálnej prepravy 
 • Sekcia logistiky
 • Sekcia kusových a expresných prepráv
 • Sekcia cestnej prepravy
 • Sekcia vydavateľstva a vzdelávania
 • Sekcia železničnej prepravy
 • Sekcia legislatívy, daní a poisťovania
 • Sekcia leteckých prepráv
 • Sekcia colných záležitostí
 • Sekcia námorných prepráv
 • Sekcia prepráv nebezpečných vecí 
Scroll top