Ako sa stať členom?

Kontakt

Ing. Patrik Benka
Ing. Patrik Benka
výkonný riaditeľ AROS
+421 940 643 508

Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS) je jedinou organizáciou, ktorá zastupuje a háji záujmy nákladných železničných dopravcov. V súčasnosti máme 14 členov, ktorí sú najvýznamnejšími spoločnosťami, prepravujúcimi tovar po koľajach, podnikajúcimi v opravárenskej činnosti nákladných vozňov a vlastniacimi samotné vozne a zároveň spolupracujeme so subjektami, ktoré pôsobia vo vzdelávacej činnosti v železničných študijných odboroch.

Neexistujúca koncepcia rozvoja nákladnej železničnej dopravy, neplnenie záväzkov Slovenskej republiky previesť 30 % prepráv tovarov z ciest na železnice do roku 2030 a povedzme si otvorene, že nefunkčná dopravná politika štátu sú najvypuklejšími problémami, na ktoré opakovane AROS upozorňuje a zároveň ponúka spoluprácu na ich riešení. Rokujeme pravidelne s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, zúčastňujeme sa zasadnutí Komisie pre dopravu pri Výbore pre hospodárske veci NR SR a z našej iniciatívy vznikla medzirezortná pracovná skupina, ktorej náplňou je zaoberať sa reálnou dopravnou politikou štátu a aj AROS má v nej svojich zástupcov.

Naše aktivity smerujeme aj do oblasti vzdelávania, pretože začíname pociťovať nedostatok vzdelaných a teoreticky pripravených absolventov do pozícií súvisiacich s dopravnou železničnou prevádzkou a logistikou  ako sú rušňovodič, vozmajster, dispečer, elektrotechnik a ďalšie. Aj vďaka našej podpore sa v školskom roku 2023/2024 otvorí na strednej odbornej škole dopravnej v Martine štvorročný maturitný odbor rušňovodič, ktorý má byť pilotným projektom a pevne veríme, že v prípade úspešnosti sa stane základom pre jeho zavedenie aj v ďalších stredných dopravných školách na Slovensku.

Scroll top