Ako sa stať členom?

Základným problémom nového rozpočtu je nepomer medzi novými príjmami a výdavkami na strane štátnej správy. Vláda sa spolieha na nominálny rast HDP vo výške 8,3 percenta, navyše počíta aj s rastom zamestnanosti a tým aj rastom daňových a odvodových príjmov. Nemecká ekonomika, na ktorú je tá slovenská silne naviazaná, však stagnuje. Zníženie inflácie na 2,4 percenta nebude stačiť na to, aby sa rast slovenského dlhu zastavil. Pritom keby sa v rozpočte každé novo vybraté euro vyvážilo jedným ušetreným eurom, znamenalo by to zníženie deficitu na polovicu.

Myslieť na budúcnosť

Je potrebné, aby zvolení politickí zástupcovia pri plnení volebných sľubov viac prihliadali na pravidlá fiškálnej zodpovednosti. Dlhodobé vyvolávanie pocitu nárokovateľnosti najrôznejších dávok komplikuje možnosť ich neskoršieho zrušenia. Tvorba rozpočtu na rok 2024 mala svoje úskalia, predovšetkým krátky čas na jeho prípravu. Preto je potrebné už teraz zvažovať rámce na roky 2025 a 2026.

Priestor by malo dostať riešenie dlhodobého problému nízkych zdravotných odvodov za poistencov štátu, ktorého dôsledkom je podfinancovanie slovenského zdravotníctva. Pozitívny efekt by malo už navýšenie o 0,5 percenta z priemernej mzdy. Navrhujeme tiež skrátiť dobu poberania rodičovského príspevku maximálne do dvoch rokov dieťaťa.

Konsolidácia výdavkov

V oblasti vlastných výdavkov vidíme priestor aj pre náročnejšie opatrenia. Je medzi nimi je znižovanie zamestnanosti v štátnej správe, kde je výška priemernej mzdy o viac ako 200 eur vyššia, než v súkromnej sfére. Tento rozdiel je pre ekonomiku veľkosti a sily Slovenska priveľký, preto by medzi opatreniami mala byť aj nulová valorizácia miezd v nasledujúcich rokoch. Obzvlášť v situácii, keď vláda predpokladá ďalší, razantný nárast počtu zamestnancov.

Najistejšou cestou, ako ušetriť na strane výdavkov, je zlučovanie samospráv. Nemyslíme tým len menšie obce, priestor vidíme aj v oblasti outsourcingu niektorých činností – počet zamestnancov samospráv by tým mohol klesnúť o 10 percent. Tým by sa zároveň uvoľnili pracovné sily pre oblasti, v ktorých slovenská ekonomika trpí nedostatkom pracovníkov.

Oveľa jednoduchšou alternatívou viacerých zložitejších opatrení by z nášho hľadiska mohlo byť dočasné zdvihnutie DPH o jedno či dve percentá. Pravdaže, so zachovaním zníženej sadzby pre vybrané potraviny a ďalšie položky.

Zodpovednosť na prvom mieste

Rozumieme, že nie je jednoduché vysvetliť občanom komplikovanosť situácie pri zostavovaní rozpočtu. No veríme, že zodpovedný prístup politických zástupcov bude ocenený aj zo strany voličov. Zísť z gréckej cesty je iste zložité, obzvlášť ak vláda nechce dopustiť znižovanie sociálneho štandardu. Má však mandát od občanov, aby spravovala krajinu čo najlepšie.

Program rokovania

    1. Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 
    2. Lex konsolidácia
    3. Situácia ohľadom predčasných dôchodkov
    4. Návrh zákona o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a o doplnení zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršách predpisov
Scroll top