Ako sa stať členom?

Hlavný inštruktor v duáli je akýmsi styčným dôstojníkom, ktorý zodpovedá za správne fungovanie duálneho vzdelávania v rámci firmy. Často pracuje priamo so žiakmi, a má tak v rukách osudy mladých ľudí. Tí od neho očakávajú porozumenie, trpezlivosť, spoluprácu, otvorenú komunikáciu a schopnosť motivovať. Jeho úloha je nenahraditeľná a kľúčová pre úspešný duál.

2. ročník ankety TOP hlavný inštruktor v duáli má za cieľ motivovať

Iba motivovaný hlavný inštruktor vie motivovať. Vzdelávací systém bude úspešný iba vtedy, pokiaľ za ním budú stáť ľudia, ktorí si vedia so žiakmi vybudovať vzťah, dokážu zistiť ich očakávania, porozumieť správaniu a najmä nadchnúť ich pre budúce povolanie. Zámerom ankety je spoznať a predstaviť hlavných inštruktorov, ktorí touto rolou žijú. Takisto spropagovať ich prácu a zvýšiť prestíž duálneho vzdelávania na Slovensku.

Dôležité dátumy

Vlani sa uskutočnil prvý ročník ankety o TOP hlavného inštruktora v duáli. Nominovaných vtedy bola takmer dvadsiatka inštruktorov. Na základe pozitívnej skúsenosti z minulého roka spúšťame 2. ročník. Nomináciu otvárame od 1. novembra 2023 a potrvá celý mesiac. Následne bude možné hlasovať od 15. decembra 2023 do konca januára 2024.

2. ročník ankety TOP hlavný inštruktor v duáli pripravujeme v spolupráci s ďalšími stavovskými organizáciami – Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR), Slovenskou banskou komorou (SBK) a Slovenskou živnostenskou komorou (SŽK), ktoré prípravu hlavných inštruktorov priamo zastrešujú.

Koho môžete nominovať a za akých podmienok?

Nominovať môžete v kategóriách začínajúci hlavný inštruktor a skúsený hlavný inštruktor. Podmienky nominácie sú uvedené v prílohe pod článkom.

Finalistov ankety môžu navrhnúť žiaci od 15 rokov, rodičia, učitelia, školy, zamestnávatelia a zamestnanci firiem zapojených do duálneho vzdelávania.

Víťazov jednotlivých kategórii slávnostne vyhlásime na Konferencii hlavných inštruktorov v Bratislave na jar 2024.

Nominačný formulár

Scroll top