Ako sa stať členom?

Stredná odborná škola je povinná záverečnú skúšku v odboroch vzdelávania, pre ktoré boli schválené jednotné zadania záverečných skúšok, zabezpečiť podľa jednotných zadaní platných pre školský rok 2022/2023. Škola teda nemôže použiť pri záverečnej skúške v uvedených učebných odboroch témy spracované v škole.

Jednotné zadanie záverečnej skúšky obsahuje:

  • jednotné zadanie pre praktickú časť záverečnej skúšky,
  • jednotné zadanie pre teoretickú časť záverečnej skúšky.

V súlade s vyhláškou o strednej škole je zoznam odborov, v ktorých sa záverečná skúška v školskom roku 2022/2023 vykonáva podľa jednotných zadaní zverejnený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

APZD ako vecne príslušná profesijná organizácia k skupinám odborov 23 Strojárstvo a kovospracúvacia výrova I., 24 Strojárstvo a kovospracúvacia výroba II. a 26 Elektrotechnika pripravila jednotné zadania pre uvedené odbory:

  • 2423 H nástrojár
  • 2433 H obrábač kovov
  • 2487 H 01 autoopravár – mechanik
  • 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
Scroll top