Ako sa stať členom?

Mimoriadnu pandemickú situáciu vyhlásila vláda 12. marca 2020. Napriek jej zrušeniu, v súčasnosti na Slovensku pretrváva iná mimoriadna situácia, vyhlásená v dôsledku masívneho prílevu utečencov pred vojnou na Ukrajine.

Ako sa to prejaví v praxi?

S vyhlásením oboch mimoriadnych situácií boli spojené rôzne dočasné zmeny, najmä v oblasti pracovného práva a pri zamestnávaní cudzincov. Po ukončení jednej z nich končí aj časť týchto prechodných opatrení, avšak niektoré budú naďalej platné.

Existuje niekoľko zmien, ktoré sú výsledkom zrušenia mimoriadnej situácie. Nie všetky však majú priamy dopad na zamestnávanie v našich členských podnikoch. Preto sme sa zamerali len na tie podmienky, ktoré sú relevantné vo vzťahu k našim členom. Prehľad týchto zmien vám ponúkame vo forme stručnej a jednoduchej sumarizácie. Tradične ju nájdete umiestnenú pod článkom v dokumentoch na stiahnutie.

Dozviete sa

  • Ktoré dočasné zmeny boli zrušené a ktoré naďalej platia?
  • Aké zmeny nastali v pracovnoprávnych vzťahoch?
  • K akým povinnostiam sa vraciame pri zamestnávaní cudzincov?
Scroll top