Ako sa stať členom?

Zákon o OVP (61/2015 Z.z.) priniesol pre zamestnávateľov zapojených v systéme duálneho vzdelávania možnosť výkonu praktického vyučovania aj v zahraničí, čo vnímame ako veľké plus. Avšak radi by sme upriamili pozornosť zamestnávateľov na detail zákona, a síce, že sa neumožňuje výkon praktického vyučovania v zahraničí počas školských prázdnin. Vyslanie žiaka do zahraničia v tomto období je možné iba v rámci letnej školy alebo na základe dohody v súlade so Zákonníkom práce. V takom prípade nepôjde o praktické vyučovanie, ale o výkon práce podľa Zákonníka práce.

Na čo treba myslieť pri sprostredkovaní praktického vyučovania v zahraničí?

  • Hosťovský zamestnávateľ musí byť zapojený do SDV a mať žiakov s učebnou zmluvou.
  • Zamestnávateľ upraví systém a podmienky zahraničného duálneho vzdelávania v rámci vnútorného poriadku. 
  • Ak zamestnávateľ ešte pred uzatvorením učebnej zmluvy predpokladá poskytovanie praktického vyučovania aj na území mimo Slovenskej republiky, je potrebné, aby bola táto možnosť, ako aj podmienky vyslania žiaka na výkon praktického vyučovania do zahraničia, upravená v rámci učebnej zmluvy. 
  • Žiak odchádza do zahraničia so statusom zamestnanca, preto sa na zahraničnú prax vzťahujú rovnaké pravidlá.
  • V prípade, ak je do zahraničia vysielaný neplnoletý žiak, vyžaduje sa súhlas zákonného zástupcu. Zároveň odporúčame, aby zamestnávateľ zabezpečil súhlas zákonného zástupcu aj za predpokladu, že do zahraničia vysiela plnoletého žiaka z dôvodu zvýšenej právnej ochrany. 
  • Žiak v zahraničí vykonáva produktívnu prácu.
  • Za predpokladu, že výkon praktického vyučovania zasahuje do teoretického vyučovania, je potrebné so školou dohodnúť individuálny učebný plán.

Dokumenty na stiahnnutie

Scroll top