Ako sa stať členom?

Na Slovensku máme rozsiahlu štruktúru odborov, v ktorých sa môžu žiaci vzdelávať. Celkovo je k dispozícii 35 skupín a v nich je vyše 300 učebných alebo študijných odborov. Pri takom vysokom počte nie je možné, aby žiaci, rodičia, ale aj učitelia vedeli, čo ktorý odbor znamená a čo zo žiaka „vyrastie“, keď v ňom úspešne ukončí vzdelávanie. Nie je tomu inak v skupinách odborov 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I., II. a 26 Elektrotechnika, ku ktorým má vecnú pôsobnosť Asociácia priemyselných zväzov a dopravy.

Koľko rodičov alebo aj učiteľov vie, aký je rozdiel medzi odborom 2411 K mechanik nastavovač a 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení?

Percento tých, ktorí to vedia asi nebude vysoké. Čo je úplne pochopiteľné. Nezainteresovaný človek predsa nemá odkiaľ disponovať takýmito informáciami. Oba tieto odbory sú však v duáli a práve v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave sme pripravili sériu videoukážok, ktoré približujú niektoré vybrané odbory vzdelávania a demonštrujú, ako môže vyzerať praktické vyučovanie u zamestnávateľa.

Séria videí tiež ponúka kompaktné vysvetlenie toho, čo je to duálne vzdelávanie a zároveň prináša rozhovory s kľúčovými aktérmi duálu, ako sú riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a prípravy, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, inštruktor a samozrejme žiak – dualista.

Pozrite si výsledok práce inštitúcií a spoločností, ktoré sa rozhodli spolupracovať a priblížiť tak žiakom, rodičom, učiteľom a budúcim učiteľom čo v sebe skrýva odborné vzdelávanie.

Duál v praxi

Scroll top