Ako sa stať členom?
APZD

Obnoviteľné zdroje a životné prostredie

Akokoľvek honosný cieľ ochrany klímy je, pre európske podniky predstavuje obrovskú výzvu. Firmy musia prispôsobiť svoje výroby novým ekologickým a energetickým požiadavkám, sumarizovaným napríklad v balíku Fit for 55 či REpowerEU.

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy je v tejto oblasti vaším hlasom presadzujúcim riešenia, ktoré budú prispievať nielen k ochrane životného prostredia a rozvoju obnoviteľných zdrojov energie, ale ani nebudú neprimerane zaťažovať podnikateľské prostredie, ktoré je súčasťou medzinárodného trhu. Sme členom Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu, zapájame sa do rezortných ad hoc pracovných skupín a tlmočíme možnosti, problémy a potreby priemyselných podnikov.

Scroll top