Ako sa stať členom?

Nórska farma na homáre a dátové centrum. Na prvý pohľad dva protiklady sa v tejto severskej krajine dopĺňajú. Dátové centrum v meste Stavanger využíva studenú vodu z fjordu na chladenie svojich systémov.

Voda sa v centre zohreje na 20 stupňov a vráti sa späť do fjordu, kde ju využíva miestna homária farma. Aj vďaka tejto inovácii dostala tamojšia lokalita názov morské Silicon Valley. Slovensko sa síce o veľkochov homárov nezaujíma, no o využívanie odpadového tepla prejavili záujem aj domáce veľké firmy. Popularita tejto technológie narastá aj v našich končinách.

Žilinská KIA a hlohovecký Bekaert

Fabriky počas svojej výroby produkujú okrem svojich výrobkov aj vedľajší produkt vo forme tepla. To sa často len vypúšťa do vzduchu a závod preň nenájde väčšie využitie. Financie tak často doslova „vyletia komínom“. Pri rekuperácii, čiže spätnom využívaní odpadového tepla, sa táto surovina zachytáva a následne sa použije na vykurovanie priemyselných hál či kancelárií.

Technológiu už má vo svojej lakovni odskúšanú aj žilinská automobilka Kia a záujem o ňu má aj veľký podnik na západe Slovenska Bekaert. Tí v Hlohovci vyrábajú drôty. Prebytočné teplo má firme poslúžiť na ohrev technologickej vody a následne na výrobu pary.

„Rekuperácia doteraz vo firmách nebola veľmi využívaná, no podniky sa o ňu postupne začínajú zaujímať najmä kvôli jej ekonomickým a ekologickým výhodám,“ hovorí Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy.

Priemyselným hráčom môže podľa jeho slov priniesť značné úspory energií, čo je podľa jeho slov atraktívne. Kvôli nedostatku kapitálu viacerí hráči do takejto investície radšej nejdú.

„Prechod k rekuperácii je pre firmy pomerne náročný. Dôvodom sú problémy pri integrácii technológie do existujúcich systémov či vysoké počiatočné náklady na jej implementáciu,“ vysvetľuje Lasz.

Dodáva, že aj keď tieto náklady budú v dlhodobom horizonte kompenzované úsporami na energiách, pre niektoré firmy nie je jednoduché vyčleniť potrebné finančné prostriedky hneď na začiatku.

„Vysoké účty za energie totiž mnohým podnikom vyčerpali všetky voľné zdroje určené na ďalší rozvoj. Potrebná je väčšia podpora takýchto projektov z verejných zdrojov,“ dodal.

Celý článok na HNonline.sk.

Scroll top