Ako sa stať členom?

Stretnutie iniciovala Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) spoločne s Asociáciou železničných dopravcov Slovenska (AROS), pričom žiadala zachovať súčasnú zľavu z poplatku za dopravnú cestu, ako základný pilier podpory nákladnej železničnej dopravy na Slovensku.

Podľa APZD a AROS je nutná potreba komplexnej reformy systému poplatkov za dopravnú cestu a kým sa tak nestane, je nevyhnutné zachovať zľavu, ktorú dopravcovia aktuálne využívajú. Oprava a údržba dopravných ciest je kľúčová, ale nesmie ísť na úkor železničných dopravcov. Na ďalšom stretnutí s ministerstvom dopravy budú železničiari a odbory preto diskutovať o možnostiach opráv dopravnej infraštruktúry z Plánu obnovy, Programu Slovensko 2021 – 2027 či prípadne z Environmentálneho fondu. 

Akýkoľvek návrh na zrušenie zľavy bez adekvátnej náhrady by bol podľa APZD a AROS kontraproduktívny a spôsobí presunutie tovaru späť na cesty. Andrej Lasz, generálny sekretár APZD upozorňuje na fakt, že „cestná doprava v súčasnosti neplatí adekvátne poplatky za využívanie ciest a za emisie, ktoré produkuje. Zrušenie zľavy by mohlo viesť k presunu odhadom až 5 miliónov ton tovaru na cesty. Znamenalo by to dodatočných 250-tisíc jázd kamiónov, čo by značne zhoršilo stav cestnej infraštruktúry a priechodnosť ciest“.

Patrik Benka, výkonný riaditeľ AROS zas tvrdí, že bez zľavy z poplatku stratí nákladná železničná doprava svoju konkurencieschopnosť a udržateľnosť. Spôsobí to zvýšenie cestnej dopravy a emisií, čo je v rozpore s cieľmi Európskej únie v rámci programu Fit for 55”.

Spomínaná zľava z poplatku za dopravnú cestu predstavuje 50 percent z poplatku a je limitovaná na 22,5 milióna eur ročne. Už niekoľko rokov v praxi funguje tak, že za každé euro, ktoré zaplatí nákladný dopravca, prispeje štát ďalším eurom do výšky maximálne 22,5 milióna eur. Tieto peniaze slúžia na financovanie opráv opotrebených železničných tratí. APZD a AROS preto vyzývajú k podpore nákladnej železničnej dopravy, ktorá predstavuje najefektívnejší a najekologickejší dopravný systém na Slovensku.

Scroll top