Ako sa stať členom?

KTO OŇ ŽIADA?

Zamestnávateľ zapojený v SDV.

Pozn.: Požiadať o príspevok môžu aj zamestnávatelia, ktorí majú nedoplatky na poistnom alebo iné záväzky voči štátu, ale majú splátkové kalendáre, ktoré vedia doložiť.

NA KOHO?

Na žiakov 1., 2., 3. a 4. ročníka v šk. roku 2023/2024.

Pozn.: Príspevok sa nevzťahuje na žiaka, s ktorým zamestnávateľ podpísal učebnú zmluvu v termíne od 1. 4. 2024 do 31. 8. 2024.

KOĽKO?

  • 1 000 eur ak sa zamestnávateľ radí do kategórie malý alebo stredný podnik,
  • 700 eur ak sa zamestnávateľ radí do kategórie veľký podnik (má nad 250 zamestnancov) a poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu nad 400 hodín,
  • 300 eur ak sa zamestnávateľ radí do kategórie veľký podnik (má nad 250 zamestnancov) a poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu 200 – 400 hodín.

AKÉ NÁKLADY MOŽNO UPLATNIŤ?

Všetky spojené s poskytovaním praktického vyučovania:
  • povinné zabezpečenie žiaka v SDV – stravovanie, ochranné prostriedky, odmena za produktívnu prácu,
  • dobrovoľné zabezpečenie žiaka v SDV – náklady na ubytovanie, cestovanie, podnikové štipendium,
  • personálne náklady.

AKO NA TO?

Zamestnávateľ sa so žiadosťou obracia na svojho regionálneho koordinátora:
Žiadosť sa predkladá do 31. 3. 2024.
Scroll top