Ako sa stať členom?

Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania (SDV), tiež nazývaný aj priama platba, predstavuje finančný príspevok, ktorý zamestnávateľom kompenzuje časti nákladov vzniknutých pri poskytovaní praktického vyučovania žiakom v systéme duálneho vzdelávania.

KTO OŇ ŽIADA?
Zamestnávateľ zapojený v SDV

NA KOHO?
Na žiakov 1., 2., 3. a 4. ročníka v šk. roku 2022/2023

KOĽKO?

300 – 700 – 1000 € na žiaka v závislosti od kategórie podniku

AKÉ NÁKLADY MOŽNO UPLATNIŤ?

Všetky spojené s poskytovaním praktického vyučovania:

  • povinné zabezpečenie žiaka v SDV: stravovanie, ochranné prostriedky, odmena za produktívnu prácu,
  • dobrovoľné zabezpečenie žiaka v SDV: náklady na ubytovanie, cestovanie, podnikové štipendium,
  • personálne náklady.

AKO NA TO?
Zamestnávateľ sa so žiadosťou obracia na svojho regionálneho koordinátora. Žiadosť sa predkladá do 31. 3. 2023.

Scroll top