Ako sa stať členom?

Spôsob zabezpečenia stravovania žiakov upraví zamestnávateľ v rámci vnútorného poriadku.

Zamestnávateľ zabezpečí stravovanie žiakov:

  • vo vlastnom stravovacom zariadení,
  • poskytnutím stravovacej poukážky alebo
  • poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

Od 1. septembra 2022 dochádza k zmene hodnoty stravovacej poukážky / finančného príspevku zamestnávateľa na stravovanie.

Príklady
(v prípade žiaka študijného odboru, pričom praktické vyučovanie tvorí 50% z celkového rozsahu odborného vzdelávania):

Stravovanie vo vlastnom zariadení: Príklad hodnoty obeda 5,00 €
Príspevok zamestnávateľa (55% z hodnoty obeda) 2,75 €/obed
Úhrada žiaka 2,25 €
Stravovanie formou stravovacej poukážky (elektronická karta): Minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,10 €
Príspevok zamestnávateľa 2,81 €/deň
Úhrada žiaka 2,29 €
Finančný príspevok na stravovanie: Náhrada pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hod. 2,81 €/deň
Príspevok zamestnávateľa (55% z hodnoty obeda) 3,74 €/deň
Úhrada žiaka 0,00 €

 

Dokumenty na stiahnutie

Scroll top