Ako sa stať členom?

Predstavitelia generácie Z už môžu byť v rodičovskej role k deťom generácie alfa. Rovnako sú však i nositeľmi možných vzorov v školskom prostredí (z pozície „mladých učiteľov“). Ide o prvú generáciu, ktorá vyrastala výhradne v digitálnej ére s prístupom na internet, preto sa zoomeri niekedy nazývajú aj digitálni nomádi.

Aká je teda generácia Z?

Ide o mladých ľudí narodených v časovom pásme približne od roku 1995 do roku 2010 (časové pásma sa líšia podľa autorov). Odborníci hovoria, že práve táto generácia to nemá v živote vôbec jednoduché, pretože čelí veľkým problémom so svojím mentálnym zdravím. Správa britskej organizácie The Health Foundation (2023) uvádza, že pomer ľudí tejto generácie, ktorí nepracujú kvôli duševným problémom, sa za jedenásť rokov takmer zdvojnásobil.

Z prieskumu, ktorý uskutočnila Americká psychologická asociácia (APA) vyplynulo, že príslušníci generácie Z častejšie (37 %) uvádzajú, že absolvovali liečbu alebo terapiu u odborníka na duševné zdravie. APA ďalej uvádza, že 90 % príslušníkov generácie Z zažilo psychické alebo fyzické symptómy v dôsledku stresu. 70 % príslušníkov generácie Z tvrdí, že úzkosť a depresia predstavujú významné problémy medzi ich rovesníkmi.

Zdravotné problémy však nie sú jediným ukazovateľom, ktorý spôsobuje zníženie ich pracovnej schopnosti. Percentuálny podiel generácie Z na pracovnom trhu je najnižší. Nesie za to zodpovednosť predovšetkým znížená pôrodnosť u generácie Y. Na druhej strane sú však Zoomeri v profesijnej kariére priebojnejší.

Čo je pre Zoomerov typické?

  • Odvaha v požadovaní lepších pracovných podmienok
  • Sebavedomie v presadzovaní svojich potrieb
  • Pracujú menej, keď splnia svoje každodenné úlohy
  • Určujú si svoj pracovný čas
  • Snažia sa viac politicky angažovať
  • Svoje peniaze sa snažia míňať v spoločnostiach, ktoré odrážajú ich hodnoty
  • Dôraznejšie presadzujú zmeny v spoločenských otázkach
  • Zameriavajú sa na udržateľnosť a zlepšenie životných podmienok
  • Strážia si svoj voľný čas
  • Angažujú sa i vo veciach environmentálneho zamerania spoločnosti

Vzhľadom na problémy v duševnom nastavení Zoomeri oceňujú, ak si ich niekto všíma a prejaví o nich záujem. Vo firemnom priestore však nejde o ľudí, ktorí by sa pre firmu „obetovali“. Pri práci s nimi je nutná veľká dávka trpezlivosti a niekedy i zvýšený stupeň odolnosti kvôli ich emocionálnym výkyvom pri komunikácii. Charakterizuje ich však rýchlosť myslenia a tvorivosť, ale iba vtedy, keď sú sami motivovaní k výkonu. V porovnaní s generáciou Y sa vedia viac prispôsobiť pravidlám, no s podmienkou, že systém okolo nich funguje. Práve táto skutočnosť je výraznou výzvou pre inštitúcie, ktoré zamestnávajú mladých ľudí s génom Z.

Scroll top