Ako sa stať členom?

To, aké sú súčasné deti nie je dané iba spoločenským vývojom, ale aj tým, aká generácia sa podieľa na výchove a vzdelávaní. V prípade generácie alfa je to predovšetkým generácia Y a čiastočne i generácia zoomerov, teda generácia Z. Starými rodičmi detí generácia alfa sú spravidla predstavitelia generácie X, často u nás označované ako „Husákove deti“.

Pozrime sa dnes spoločne na to, čo je charakteristické pre generáciu Y. Túto generáciu označujeme i slovným spojením Miléniáni. Ide o generáciu narodenú približne v rokoch 1981 – 1995. Presné hranice sa len ťažko dajú určiť.

Podľa globálneho prieskumu generácií, ktorý uskutočnila spoločnosť Deloitte v roku 2022, predstavitelia generácie Y majú tieto charakteristické znaky:

  1. Sú zruční pri práci s technickými zariadeniami, očakávajú maximálnu digitalizáciu pracovných procesov vrátane internej a externej komunikácie (čet, email, audio a videohovory),
  2. majú solitérske sklony, sú viac individualisti a práca v tíme nie je úplne ich doménou, ťažšie si hľadajú skutočných priateľov, majú však veľa známych,
  3. chcú pracovať pre zamestnávateľov, ktorí majú rovnaké nastavenie a hodnoty,
  4. zaujímajú sa o otázky ochrany životného prostredia a o politiku, kladú dôraz na to, aby ich zamestnávateľ bol v tomto smere spoločensky aktívny,
  5. uprednostňujú flexibilitu zamestnania, t. j. očakávajú, že zamestnanie sa prispôsobí ich predstave. Častejšie sa u nich preto pozoruje tendencia zmeniť zamestnanie, ak im pracovné miesto prestane vyhovovať,
  6. cenia si rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom,
  7. očakávajú, že ak vykonajú prácu, dostanú okamžité hodnotenie svojho výkonu.

Generácia Y má vo veľkej obľube Facebook, Twitter a LinkedIn, čiže lepšie reaguje na textovú a vizuálnu komunikáciu. Mileniáni sú ľudia spätnej väzby, i keď na kritiku reagujú emotívne. Na všetko potrebujú reakciu iných ľudí, ale predovšetkým vtedy, ak je motivujúca. I preto bude pre nich zložité porozumieť svojim deťom – Alfom, ktorých charakterové vlastnosti i preferencie budú iné.

Scroll top