Ako sa stať členom?

Zamestnávateľ môže uzatvoriť učebnú zmluvu so žiakom najneskôr do 15. septembra  príslušného školského roka, v ktorom žiak nastúpil do prvého ročníka. 

Predtým, než zamestnávateľ uzatvorí učebnú zmluvu so žiakom, by mal podpísať zmluvu o duálnom vzdelávaní  s príslušnou strednou odbornou školou (SOŠ) tohto žiaka. Zmluva o duálnom vzdelávaní špecifikuje počet žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie v SDV.  

Avšak, ak zamestnávateľ nenaplní počet žiakov v SDV, môže uzatvoriť učebnú zmluvu so žiakom prvého ročníka najneskôr do 31. augusta príslušného školského roka. 

To neplatí, ak ide o uzatvorenie novej učebnej zmluvy z dôvodu: 

  • prestupu žiaka na inú SOŠ, ktorá môže zabezpečiť praktické vyučovanie žiaka v rovnakom učebnom/študijnom odbore u zamestnávateľa v SDV, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní  (tzv. plynulý prechod),
  • ukončenia zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi SOŠ a zamestnávateľom, pričom rovnaká SOŠ môže zabezpečiť praktické vyučovanie žiaka v rovnakom učebnom/študijnom odbore u iného zamestnávateľa v SDV, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní. 
Scroll top