Ako sa stať členom?

Stredná odborná škola je povinná záverečnú skúšku v odboroch vzdelávania, pre ktoré boli schválené jednotné zadania záverečných skúšok, zabezpečiť podľa jednotných zadaní platných pre školský rok 2023/2024. Škola teda nemôže použiť pri záverečnej skúške v uvedených učebných odboroch témy spracované v škole.

Jednotné zadanie záverečnej skúšky obsahuje:

 • jednotné zadanie pre praktickú časť záverečnej skúšky,
 • jednotné zadanie pre teoretickú časť záverečnej skúšky.

V súlade s vyhláškou o strednej škole je zoznam odborov, v ktorých sa záverečná skúška v školskom roku 2023/2024 vykonáva podľa jednotných zadaní, zverejnený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

APZD ako vecne príslušná profesijná organizácia k skupinám odborov 23 Strojárstvo a kovospracúvacia výrova I., 24 Strojárstvo a kovospracúvacia výroba II. a 26 Elektrotechnika pripravila jednotné zadania pre uvedené odbory:

 • 2423 H nástrojár
 • 2433 H obrábač kovov
 • 2464 H strojný mechanik
 • 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia
 • 2487 H 01 autoopravár – mechanik
 • 2487 H 02 autoopravár – elektrikár
 • 2487 H 03 autoopravár – karosár
 • 2487 H 04 autoopravár – lakovník
 • 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
Scroll top