Ako sa stať členom?

ČO K TOMU BUDETE POTREBOVAŤ?

Strednú odbornú školu a našu maličkosť.

AKO NA TO?

  • Vyberte si strednú odbornú školu podľa odborov, v ktorých chcete žiakom poskytovať praktické vyučovanie v duáli.
  • Požiadajte nás o vstup do duálu.
  • Dohodnite si s nami termín obhliadky pracoviska praktického vyučovania.
  • Získajte od nás osvedčenie.

Schopnosti svojich budúcich zamestnancov zdokonaľujte priebežne počas 3 až 4 rokov za využitia najmodernejších technológií a postupov. Vo výsledku získavate kvalifikovaného zamestnanca v podobe absolventa.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Podľa nášho postupu si viete pripraviť kvalifikovaných zamestnancov v odboroch:

23 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I

24 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

26 – Elektrotechnika

Ďalšie rady a tipy nájdete aj v našej brožúre.

Scroll top