Ako sa stať členom?

Najväčšie slovenské zamestnávateľské organizácie – Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Americká obchodná komora v SR a IT Asociácia Slovenska – vyjadrili v otvorenom liste hlboké znepokojenie nad tým, akým spôsobom prebieha legislatívny proces v Národnej rade SR (NR SR). Kritizujú predovšetkým časté zmeny zákonov, ktoré samé o sebe vytvárajú čoraz väčšiu právnu neistotu, a negatívne tak vplývajú na podniky a ich fungovanie. Zamestnávatelia sa týmto zmenám musia častokrát prispôsobiť len za cenu zvyšovania nákladov alebo škrtania vlastných rozvojových plánov. Takéto neprediskutované poslanecké návrhy už viac ako dva mesiace vyvolávajú medzi zamestnávateľmi a investormi na Slovensku veľkú mieru znepokojenia a neistoty z budúceho vývoja podnikateľského prostredia. „V súčasnosti čelíme situácii, kedy nám dramaticky rastú náklady v dôsledku nárastu cien energií. Súčasne upadá kúpna sila zákazníkov a odberateľov pod ťarchou inflácie. V takomto, podnikateľsky nepriaznivom čase, sú v NR SR na programe opatrenia, ktoré majú naše fungovanie skomplikovať ešte viac,“ vysvetľujú predstavitelia najväčších zamestnávateľských zväzov a odborných organizácií s tým, že svoje výhrady adresovali v otvorenom liste aj premiérovi Eduardovi Hegerovi a predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi.

Obzvlášť negatívne podniky vnímajú predovšetkým novelu zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorou sa má odvod trojnásobne zvýšiť, čo spôsobí, že daňové zaťaženie vybraných firiem stúpne až o takmer 10 %. Problematické sú aj navrhované zmeny Zákonníka práce, ktoré zásadným spôsobom zvyšujú cenu práce počas noci, víkendov či sviatkov.

Zamestnávatelia majú výhrady aj k novele Zákonníka práce, ktorá od budúceho roka počíta so zatvorením všetkých obchodov počas nedieľ a tiež aj k novele zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Tá má priniesť do praxe aplikáciu na kontrolu bločkov, ktorá firmy zaťaží len ďalšími povinnosťami bez pozitívneho vplyvu na ich podnikanie a otázneho vplyvu na hospodárenie štátu.

Zástupcovia zamestnávateľských zväzov zdôrazňujú, že organizácie s týmito návrhmi nesúhlasia nielen preto, lebo ich predkladatelia už mesiace obchádzajú pravidlá štandardného legislatívneho procesu, no predovšetkým pre rozsah a množstvo navrhovaných zmien, ktoré budú mať zásadné negatívne dopady na ich fungovanie. K väčšine poslaneckých návrhov predložených na rokovanie NR SR pritom stále neprebiehajú žiadne zásadné odborné diskusie, ktoré by obchádzanie štandardných pravidiel legislatívneho procesu riešili. „Každý z týchto návrhov by si aj v časoch hospodárskeho rastu a stability na trhu vyžadoval odbornú debatu a podrobné zváženie celkových dopadov na spoločnosť i ekonomiku. Namiesto toho sme svedkami ohýbania legislatívneho procesu a vyhýbaniu sa všetkým procedúram garantujúcim základnú kvalitu pri tvorbe legislatívy,“ uvádza sa v spoločnom stanovisku zamestnávateľov.

Aj z toho dôvodu zamestnávateľské organizácie požadujú, aby návrhy zákonov s vážnym vplyvom na podnikateľské prostredie, ktoré neboli predmetom odborných diskusií a analýz dopadov, boli z rokovania NR SR stiahnuté a predložené príslušnými orgánmi štátnej správy do riadneho legislatívneho procesu. „Práve na predchádzanie spomínaným negatívnym javom slúži legislatívny proces, ktorý má svoje pravidlá, postupy a dostatočné lehoty. Obchádzaním tejto praxe v takom rozsahu, akého sme svedkami v súčasnosti, vzniká chaos, ktorý v konečnom dôsledku negatívne vplýva nielen na podnikateľské prostredie, ale aj na ekonomiku ako celok, na stav právneho štátu na Slovensku, a nakoniec aj na obyvateľov, ktorých živobytie tiež od riadneho chodu hospodárstva závisí,“ uzatvárajú slovenskí zamestnávatelia.

Scroll top