Ako sa stať členom?

Bez stratégie to nejde

Sme občianske združenie, ktoré má za sebou sedem rokov fungovania. Dennodenne pracujeme na našom rozvoji. Naším zámerom je doň priniesť prvky firemného riadenia. Preto sme si vytvorili plán, stratégiu, stanovili sme si poslanie a víziu na niekoľko rokov dopredu.

Bez takejto stratégie by sme boli ako futbalisti, ktorí behajú po ihrisku zľava doprava a napriek tomu, že sú po zápase narobení, nikdy nedajú gól,“ vysvetľuje Simona Prílesanová, výkonná riaditeľka APZD.

Čo je to BHAG a balvany?

Vpred nás posúvajú ročné a trojročné ciele, ktoré sme si stanovili. Aby sme sa k nim dostali, nastavili sme si čiastkové trojmesačné ciele. Nazývame ich balvany. No a ako skutočný balvan na ceste, aby sme sa pohli vpred, musíme ho odvaliť. Každý z nich má svojho ručiteľa, ktorý balvan lídruje, no do jeho organizácie je zapojených viacero ďalších kolegov. Balvany rozmieňame na týždenné plány, ktoré si pravidelne reportujeme a zisťujeme, ako nám to ide. Pod balvanmi sa skrývajú rôzne projekty, podujatia, stratégie… Napríklad Slávnostný večer slovenského priemyslu a dopravy pre 300 pozvaných hostí, Komunikačná stratégia či dokončenie Hospodárskej stratégie, do ktorej máme zapojených približne sedemdesiat odborníkov.

Celkovo nám balvany slúžia na to, aby agendy napredovali, boli koordinované a fungujúce. Riadime sa princípom: „Čo nemeriaš, neriadiš.” Ku každému balvanu sme si preto priradili reálne a merateľné kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI), vďaka ktorým vieme sledovať progres i vychytať drobné problémy.

Aktuálne pracujeme na tom, aby sme si stanovili aj veľký 25-ročný cieľ, tzv. BHAG*, za ktorým pôjdeme ako za svojou Severkou. Tak ako malé ciele, aj BHAG by mal byť podľa nás merateľný. A práve na nastavení tohto merania práve pracujeme.

Čím sa v APZD riadime?

V APZD pracujeme na angažovanom tíme, odbornosti a človečine. Jednou z našich priorít je budovanie vysokoodborného, angažovaného tímu, ktorý vníma poslanie asociácie ako svoje vlastné. Naša práca je často mimoriadne dynamická, keďže reaguje na všetko, čo sa v spoločnosti aktuálne deje. Aby sme to zvládli, dlhodobo pracujeme na procesoch, štandardoch a kvalite.

Simona Prílesanová, výkonná riaditeľka Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD)
Naozajstný úspech však prináša spolupráca ľudí v našom tíme, ich zapálenie pre vec a chuť pohnúť to naše Slovensko o kus ďalej. A preto, na čo nemáme procesy, na to máme hodnoty,“ približuje Simona Prílesanová.

Nahliadnutie do zákulisia APZD zakončíme slovami ikonického podnikateľa Tomáša Baťu: „Kto chce vybudovať spoločnosť, musí najskôr vybudovať sám seba. Zbavme sa svojej malosti a veľkosť si nás nájde sama.

* BHAG (Big Hairy Audacious Goals) je koncept vyvinutý v knihe Built to Last (autori Jim Collins a Jerry I. Porras). Predstavuje účinný spôsob, ako stimulovať pokrok.

Scroll top