Ako sa stať členom?

V liste adresovanom najvyšším ústavným činiteľom to konštatujú zamestnávateľské a podnikateľské organizácie. Návrh novely žiadajú stiahnuť, prípadne predložiť na odborné rokovanie na pôdu tripartity.

Bez odborných analýz a konzultácií

Podľa návrhu by sa mal údajne osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach zvýšiť na trojnásobok. Daňové zaťaženie vybraných firiem by tak vzrástlo o takmer 10 % ročne. Podľa posledných vyjadrení a diskusie v parlamente by mal byť návrh zákona rozšírený aj o povinnosť platenia osobitného odvodu pre bankový sektor.

Ako veľmi dobre viete, podnikateľský sektor vníma s vysokou mierou rozhorčenia fakt, že táto zásadná legislatívna zmena prinášajúca bezprecedentný zásah do daňovo-odvodového zaťaženia firiem bola predložená poslaneckým návrhom bez adekvátnych odborných analýz a bez konzultácie sociálnych partnerov v zmysle legislatívnych pravidiel a v zmysle dobrej praxe,“ konštatujú zástupcovia zamestnávateľov.

Prehlbovanie ekonomickej krízy

Pripomínajú, že slovenské hospodárstvo sa nachádza v extrémne náročnom období a ak štát bude na tento stav reagovať len pokračovaním prijímania regulačných zmien naďalej zhoršujúcich fungovanie podnikateľských subjektov, riskuje prehlbovanie ekonomickej krízy, ktorá nevyhnutne zasiahne osudy všetkých obyvateľov.

Nepredvídateľná daňová politika štátu bude vysielať negatívny signál pre existujúcich, ale aj budúcich zahraničných investorov, čo sa prejaví na fungovaní hospodárstva SR,“ uzatvárajú.

Pod listom sú podpísané Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Americká obchodná komora v SR, Slovenská asociácia poisťovní a Slovenská banková asociácia.

Scroll top