Ako sa stať členom?

Pozitívnu úlohu pri spolupráci s priemyslom zohrávajú aj vzdelávacie programy stredných a vysokých škôl. Nemusí ísť pritom len o technicky zamerané školy. Dokazujú to skúsenosti z minulých období.

ElA ČR pripravila vzdelávací program na zvýšenie povedomia o digitálnej transformácii v stredoškolskom prostredí. „Táto aktivita mala veľmi pozitívne ohlasy nielen zo strany študentov, ale aj zo strany rodičov ako zástupcov generácie, ktorá je súčasťou aktuálneho pracovného trhu. A práve o tento školský program sa opierajú základy projektového vzdelávacieho programu „Digitálna transformácia firiem“. Dopĺňame ho však o podnety vychádzajúce z potrieb reálnej praxe, ktoré sme zozbierali na niekoľkých workshopoch na Slovensku a v Českej republike, práve so zástupcami malých a stredných firiem,“ vysvetľuje Jiří Holoubek, prezident ElA ČR.

Vzdelávací program je určený pre široké portfólio účastníkov ako z priemyselného prostredia, tak z oblasti služieb, bez ohľadu na pozíciu vo firme a súčasnú úroveň digitálnych zručností. Je zameraný najmä na malé a stredné podniky, ktoré nie sú súčasťou zahraničných korporácií a nepreberajú ich dátovú kultúru,“ spresňuje Andrej Lasz, generálny sekretár ZEP SR.

Program pozostáva z piatich modulov, zameraných na všetky oblasti nevyhnutné na zlepšenie komplexnej digitálnej zrelosti firiem.

  • Modul 1: Digitálna transformácia a Priemysel 4.0
  • Modul 2: Dáta, informácie a znalosti
  • Modul 3: Biznisový model podniku
  • Modul 4: Operačný model podniku
  • Modul 5: Ľudia v digitálnom prostredí

Projekt Digitalizácia v podnikoch, číslo 2021-2-SK01-KA210-VET-000050706, bol podporený prostredníctvom grantu z Erasmus+. Výstupy projektu sú zverejnené na webových sídlach oboch projektových partnerov.

Dokumenty na stiahnutie

Scroll top