Ako sa stať členom?

Priemysel čelí nedostatku pracovnej sily. Chýbajú kvalifikovaní pracovníci, ale aj profesie, ktoré už Slováci vykonávať nechcú. Dostať cudzinca do výrobného procesu podľa APZD trvá v súčasnosti na Slovensku v priemere 11 až 18 mesiacov a zahraničných pracovníkov získavame pomalšie ako susedné krajiny. Nastavenie migračných procesov je totiž značne zdĺhavé a komplikované.

Novela zásadne mení proces udeľovania prechodného pobytu na účel zamestnania tým, že dovoľuje úradom práce vydať na žiadosť zamestnávateľa potvrdenie o možnosti obsadenia pracovného miesta ešte pred tým, ako cudzinec požiada o udelenie prechodného pobytu na cudzineckej polícii. Návrh zákona tiež zvyšuje podiel štátnych príslušníkov tretích krajín zamestnaných v nedostatkových profesiách z 30 % na 45 %, čo je podľa APZD vítanou zmenou pre slovenský pracovný trh.

Viac informácií nájdete na Teraz.sk.

Scroll top