Ako sa stať členom?

Rýchle a systémové riešenie kompenzácie zvýšených cien energií pre veľké podniky. To je podľa zástupcov najväčších slovenských podnikov hlavná úloha pre nového ministra hospodárstva Petra Dovhuna. Aktuálna štátna pomoc v súvislosti s energetickou krízou nie je podľa nich dostatočná, čo znevýhodňuje slovenské spoločnosti v porovnaní s ich európskymi konkurentmi.

Trpia tým najmä väčšie a energeticky náročné podniky, ktoré sa do dnešného dňa nedostali k relevantnej pomoci. Od nového ministra očakávame, že sa to zmení,“ uviedol generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz.

Podľa neho je nevyhnutú uzavrieť „vlečúcu“ sa diskusiu a začať firmám adekvátne pomáhať.

Za kľúčové pre rozvoj slovenského priemyslu označila asociácia aj efektívne čerpanie eurofondov. Nová vláda by podľa nej mala zacieliť svoje úsilie na to, aby zabránila ich opakujúcemu sa prepadávaniu.

Považujeme za dôležité, aby jednotlivé výzvy boli už od začiatku pripravované tak, aby umožnili čo najjednoduchšie čerpanie finančných zdrojov. Očakávame zjednodušenie administratívnych procesov, zlepšenie transparentnosti a efektívnosti riadenia eurofondov,“ priblížil Lasz.

Pokračovanie článku na TREND.sk.

Scroll top