Ako sa stať členom?

Firmy so zahraničnými vlastníkmi považujú za najväčšie riziká pre svoje podnikanie najmä vysoké ceny energií, nedostatok kvalifikovaných ľudí či rastúce mzdové náklady. No vcelku sa na podmienky nesťažujú, dokonca to vyzerá tak, že sú na Slovensku dosť spokojné.

Tri štvrtiny z nich (76 percent) hodnotia svoju súčasnú situáciu na tuzemskom trhu ako uspokojivú, ako ukázal aktuálny prieskum Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slowakei) z februára až marca tohto roka. Zapojilo sa do neho 70 firiem prevažne so zahraničnými vlastníkmi, pričom 44 percent z nich je z priemyslu, podobné percento z oblasti služieb a 14 percent z obchodu.

Slušní obchodní partneri a zamestnanci, slabí politici

Možno povedať, že ešte nikdy sa na podmienky v biznise nesťažovalo tak málo firiem, potvrdzuje pre TREND Peter Kompalla, výkonný člen predstavenstva AHK Slowakei.Zahraniční investori sú už dlhodobo spokojní najmä s členstvom krajiny v EÚ, s platobnou morálkou a dostupnosťou lokálnych dodávateľov, ako aj s výkonnosťou zamestnancov,“ spresnil.

Odlišné dáta ukázal iný prieskum z nedávneho obdobia. Realizovala ho v októbri a novembri minulého roka Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), pričom sa na ňom zúčastnilo 27 percent firiem s čiastočnou alebo plnou zahraničnou účasťou. Z jeho respondentov hodnotil podnikateľské prostredie ako priaznivé len každý šestnásty, teda šesť percent. Až 61 percent respondentov vidí prostredie pre podnikanie na Slovensku ako nepriaznivé a 33 percent ho považuje za stagnujúce.

K negatívnemu hodnoteniu zrejme prispeli vysoké ceny energií, vysoká miera inflácie, nekvalita legislatívneho prostredia, navyše s ťažko predvídateľnými zmenami, ktoré sa prejavujú priam smršťou tzv. poslaneckých návrhov,“ hovorí pre TREND predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič. Rovnako je podľa neho problémom zavádzanie dodatočného zaťaženia podnikateľských subjektov bez najmenšej snahy hľadať úspory vo výdavkoch verejných financií.

Investori si Slovensko pochvaľujú

Zahraniční investori majú vlastný pohľad na možnosti Slovenska. Naša krajina je pre nichlákavá pre strategickú polohu, ale aj pre kvalifikovanú pracovnú silu s odbornými zručnosťami v strojárstve, elektrotechnike či IT, pridáva názor Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy.

„Naopak, najväčším našim rizikom v budúcnosti je zlá demografická prognóza. Bez zavedenia rozumnej politiky dovozu pracovníkov z tretích krajín bude pre Slovensko veľkou výzvou zabezpečiť dostatok pracovnej sily pre nové investície,“ spresňuje pre TREND.

Pokračovanie článku na TREND.sk.

Scroll top