Ako sa stať členom?

Prijímanie legislatívy „pod hlavičkou“ ochrany životného prostredia však nesmie byť cieľom, ktorý nadradíme nad všetko. V konečnom výsledku totiž nemôže škodiť ekonomike, znížiť konkurencieschopnosť priemyslu a v konečnom dôsledku tak ešte viac prehĺbiť klesajúcu životnú úroveň obyvateľstva. Zamestnávatelia upozorňujú, že prijímať zákony a opatrenia s takýmito negatívnymi dopadmi nemá zmysel, čo ilustrujú na príklade zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii.

Návrh zákona z dielne ministerstva životného prostredia považuje zamestnávateľský sektor za značne škodlivý a nadbytočný. „Od tohto zákona ako celku sa dištancujeme – nemôžeme sa totiž podieľať na tvorbe legislatívy, ktorá zásadným spôsobom poškodí našu ekonomiku a zníži životnú úroveň našich obyvateľov. Svojou nejednoznačnosťou a nevykonateľnosťou sa návrh zákona navyše pridáva k ďalším nástrojom ministerstva životného prostredia na byrokratické šikanovanie Slovenska,“ konštatujú zamestnávatelia v spoločnom stanovisku.

Zamestnávateľské zväzy zároveň upozorňujú, že takýto, a obdobné, výrazné zásahy do spôsobu fungovania domácej ekonomiky a priemyslu, by nemali byť schvaľované a prijímané v situácii, kedy sa krajina blíži k termínu predčasných parlamentných volieb. „Očakávame, že táto kľúčová téma bude podrobne odborne prediskutovaná v pripravovaných volebných programoch jednotlivých politických strán tak, aby jednotlivé strany a politici získali k tejto dôležitej otázke vo voľbách jasný mandát“, uzatvárajú zamestnávatelia.

Scroll top