Ako sa stať členom?

Naše pozvanie prijali a seminár odborne zastrešili:

  • Mária Makrovská | riaditeľka odboru pre legislatívu a metodiku účtovníctva | Ministerstvo financií SR
  • Marek Mikolaj | Partner | líder oddelení Financial Advisory Accounting Services a Climate Change and Sustainability Services | EY
  • Peter Molnár | manažér na oddelení služieb udržateľnosti | EY
  • Danka Daubnerová | corporate ESG senior product manager | Tatra banka

Seminár začal prezentáciami odborníkov, ktorí účastníkov postupne zorientovali vo výzvach, ktoré téma ESG prináša. V druhej časti sme sa zamerali na reálne otázky z praxe, odpovedali na najpálčivejšie problémy firiem týkajúce sa ESG riadenia a pridali aj rady navyše.

Pokiaľ vás téma udržateľnosti zaujíma a radi by ste získali užitočné poznatky, ktoré môžete aplikovať vo svojom podniku, pozrite si záznam seminára. Prezentácie odborníkov nájdete priložené pod videom v dokumentoch na stiahnutie.

Ďakujeme našim odborným partnerom, že s nami zdieľali svoje skúsenosti a praktické informácie, ktoré účastníkom seminára ukázali cestu, ako lepšie uchopiť ESG riadenie ich firiem.

Seminár ESG v praxi – záznam:

Scroll top