Ako sa stať členom?

Automotive na Slovensku naďalej zvyšuje dopyt po nových zamestnancoch. Najväčší priemyselný segment, ktorý v súčasnosti zamestnáva viac ako štvrť milióna pracovníkov, potrebuje rozširovať nielen výrobné kapacity.

Najnovšie to potvrdzuje aj tunajší najväčší výrobný podnik koncernu Volkswagen. Ten aktuálne rozbieha nový nábor a hľadá vyše dve stovky nových zamestnancov. Napriek mimoriadne náročnej situácii na pracovnom trhu nimi chce obsadiť najmä kvalifikované pozície.

Prioritou najväčšieho súkromného zamestnávateľa v krajine je nájsť nových pracovníkov na Slovensku. Dôvodom je fakt, že odbornejšia práca si vyžaduje plynulú komunikáciu v slovenskom jazyku. To je popri nutnosti mať ukončené stredoškolské vzdelanie s elektrotechnickým zameraním zásadnou požiadavkou.

Najväčší priemyselný segment pritom musí o takýchto zamestnancov čoraz viac súperiť s okolitými trhmi, najmä českým. Automobilka Volkswagen Slovakia aj zamestnávateľské združenia preto dlhodobo upozorňujú na nedostatok kvalifikovanej sily na Slovensku.

Slovenský automotive musí dlhodobo investovať do vzdelávania pracovnej sily. Rekvalifikácie pre tento segment sa Slovákom oplácajú, keďže o kvalifikované pozície a ľudské zdroje bude záujem práve v ďalšej dekáde, keď sa ešte viac preorientuje tunajšia produkcia na nové technológie a elektromobilitu.

„Volkswagen Slovakia a jeho duálna akadémia sa môžu pochváliť štatútom nadpodnikového vzdelávacieho centra pre automobilový priemysel, strojárstvo, elektrotechniku a automatizáciu. V súčasnosti máme na Slovensku len dve takéto centrá. Firmy v automotive podobne ako Volkswagen tak musia prispievať k odbornej výchove novej generácie, ako aj dodatočnému vzdelávaniu zamestnancov, ktorým chýbajú potrebné zručnosti,“ hovorí Andrej Lasz, generálny sekretár APZD.

Viac sa môžete dočítať v článku na Trend.sk.

Scroll top