Ako sa stať členom?

Vláda opäť uvoľňuje pravidlá pre prijímanie pracovníkov z takzvaných tretích krajín, teda mimo Európskej únie. Po tom, ako nedávno zvýšila počet špeciálnych víz pre šoférov či zamestnancov v priemysle, teraz zjednodušuje procesy pre príchod ľudí do nedostatkových profesií. Republiková únia zamestnávateľov už dávnejšie vyrátala, že v krajine permanentne chýba približne 80-tisíc pracovníkov.

„Pri miere nezamestnanosti pod 4 percentami sme sa dostali do stavu, v ktorom kto chce pracovať, tak už pracuje,“ uviedol generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz.

Dostať cudzinca do výrobného procesu v niektorom zo závodov na Slovensku trvá podľa Lasza 11 až 18 mesiacov. Schválené zmeny by preto mohli procesy urýchliť a zamestnávatelia to vítajú. V praxi to bude znamenať napríklad to, že ak potrebujú prijať človeka z krajiny mimo EÚ, nebudú musieť čakať na vydanie povolenia na prechodný pobyt.

Firmy budú môcť okrem toho prijímať viac cudzincov z takzvaných nedostatkových profesií, ktorých zoznam vedie ústredie práce. Doteraz mohli na tieto pozície prijať maximálne 30 percent ľudí z krajín mimo EÚ. Teraz sa táto hranica posunie na 45 percent.

Viac sa dočítate v článku Denníka E.

Scroll top