Ako sa stať členom?

Ideálnou príležitosťou na to by bolo urýchlené zavedenie programov, ktoré sú už dnes schválené v Akčnom pláne pre rozvoj elektromobility. Na ich financovanie sa môžu po vzore iných členských krajín EÚ využiť peniaze z Plánu obnovy a odolnosti, z ktorého je ohrozených využitie ďalších 300 miliónov eur. Časť z týchto prostriedkov dokáže trh efektívne absorbovať pre podporu elektrických osobných, dodávkových aj nákladných vozidiel ako aj výstavbu neverejnej nabíjacej infraštruktúry.

Správy o možnom prepadnutí 300 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti, ktoré boli pôvodne určené na podporu dekarbonizácie priemyslu v košických oceliarňach, nás veľmi znepokojujú,“ vyhlásil riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) Patrik Križanský. Cestou, ako zabezpečiť, aby z pridelených peňazí mali automobilový priemysel, životné prostredie aj spotrebitelia skutočný osoh, je alokovanie časti týchto zdrojov na dotačnú schému pre nákup elektromobilov ako aj pre výstavbu neverejnej nabíjacej infraštruktúry. Tie by nielen prispeli k plneniu emisných cieľov, ale aj naštartovali sektor elektromobility v krajine, ktorá je dlhodobo na chvoste všetkých európskych rebríčkov. S podielom elektromobilov na úrovni menej ako 3 % na nových registráciách je Slovensko na poslednom mieste v Európskej únii.

V tejto súvislosti sa signatári tejto výzvy obracajú na vládu Slovenskej republiky s návrhom presmerovať časť zo spomenutých finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti na podporu rozvoja elektromobility. Iniciatívu vlády, ktorá stretnutím na Úrade vlády dňa 26. januára odštartovala kampaň na podporu rozvoja elektromobility, vítajú a podporujú. Súčasťou takejto snahy by podľa nich mala byť podpora domácich automobiliek, ale aj motivácia firiem a jednotlivcov, ktorí si majú bezemisné vozidlá kupovať či budovať neverejnú nabíjaciu infraštruktúru. Takýto dotačný program je pritom bez zbytočného zdržania možné financovať priamo z Plánu obnovy a odolnosti, nakoľko sú obdobné schémy Európskou komisiou už „predschválené“ v zmysle ňou vydaných usmernení a môžeme ich zaviesť rovnako ako tak urobilo napríklad Nemecko, Rakúsko či Česká republika.

Snaha vlády o podporu automobiliek pri prechode na výrobu elektromobilov je chvályhodná, nesmie sa ale zabúdať ani na konečných užívateľov – jednotlivcov a firmy, ktorí sú pre podporu transformácie automobilového priemyslu rovnako dôležití,“ vyhlásil pri príležitosti zverejnenia Výzvy prezident ZAP SR Alexander Matušek.

Signatári navrhujú presmerovať podstatnú časť týchto ohrozených zdrojov do podpory elektromobility, konkrétne programu finančnej podpory pri obstaraní nových vozidiel všetkých kategórií. Táto podpora by mala byť dostupná pre firmy aj fyzické osoby a zahŕňať aj rôzne možnosti pre financovanie vozidiel vrátane využitia leasingu veľmi často využívaného vo firemnom segmente. Ďalšou oblasťou je podpora výstavby neverejnej nabíjacej infraštruktúry, na ktorej je realizovaných až 80 % všetkého nabíjania elektromobilov (administratívne budovy, garáže, depá, logistické centrá a pod.). Usmernenia Európskej komisie týkajúce sa Plánu obnovy a odolnosti umožňujú využitie zdrojov tak na podporu bezemisných elektromobilov ako aj na výstavbu verejných ako aj neverejných nabíjacích staníc. Nemecko, Rakúsko, Česko a ďalšie členské krajiny majú schémy na podporu inštalovania bežných nabíjačiek či poskytujú podporu pre nákup vozidiel – od osobných a dodávkových vozidiel až po elektrické kamióny. Takéto podporné programy majú zásadný význam pre rozvoj elektromobility na Slovensku.

SIGNATÁRI VÝZVY:

  • Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA)
  • Zväz automobilového priemyslu Slovenskej Republiky (ZAP SR)
  • Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD)
  • Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei)
  • Francúzsko-slovenská obchodná komora (FSOK)
  • Slovensko-rakúska obchodná komora (SOHK)
Scroll top