Ako sa stať členom?

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy ( APZD ) už niekoľko rokov poskytuje poradenstvo a servis pre priemyselné firmy, ktoré sa ešte len chcú, alebo sa už zapojili do duálneho vzdelávania a poskytujú tak žiakom odborných škôl jedinečné prepojenie teórie s praxou. APZD preto víta čo najrýchlejší termín i objem finančných prostriedkov smerujúcich stredoškolákom v duálnom vzdelávaní. 

Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu ( MŠVVaŠ SR ) už po štvrtý raz vypláca peniaze za praxujúcich žiakov, pravidelne na konci školského roka. Každým rokom sa počet firiem, ale predovšetkým žiakov zvyšuje. Teraz sa ich do duálneho vyučovania zapojilo 9 095. Tento a vlaňajší rok sú v počte žiakov najúspešnejšie od spustenia tohto systému vzdelávania. Na každého z nich dostane zamestnávateľ od 300 do 1000 eur podľa kategórie podniku. Finančné prostriedky môže použiť na stravovanie, cestovanie, príspevok na ubytovanie, ochranné pomôcky, personálne náklady, ale aj na podnikové štipendium, či odmenu za produktívnu prácu pre takéhoto stredoškoláka. 

„Priamy príspevok je veľká pomoc na udržanie duálneho vzdelávania a perspektívne aj pre riešenie trhu práce na Slovensku“, uviedol Andrej Lasz, generálny sekretár asociácie. „Dokopy sa už takto podporili tisícky firiem sumou viac ako 20 miliónov eur, pričom finančné prostriedky na duálne vzdelávanie dostanú po štvrtý raz. Teší nás, že sa predovšetkým darí zapájať do duálu viac žiakov i viac podnikov.“ 

Výsledky duálneho vzdelávania, čiže praktickej prípravy na získanie vyžadovaných schopností a zručností na výkon povolania, sú výborné. Zamestnanosť týchto absolventov je až 90 %, pričom ich mzda je zhruba o 17 % vyššia ako u porovnateľných spolužiakov, ktorí si prax neodskúšali. Len 51 dní trvá, kým si nájdu absolventi duálneho vzdelávania prácu na trvalý pracovný pomer, pričom najviac sa ich uplatní v priemyselnej výrobe 24 %, 21 % vo veľko a maloobchode a 8 % v ubytovacích a stravovacích službách.

Scroll top