Ako sa stať členom?

Medzi najvýraznejšie opatrenia, ktoré zákon o PZP rieši, patrí napríklad zavedenie povinných poistiek na elektrokolobežky, zvýšenie maximálnych limitov poistného krytia, rozšírenie definície motorového vozidla a novela tiež vytvára priestor pre elektronickú komunikáciu a doklady. Poisťovne ministerstvu financií, ktoré legislatívu o povinných poistkách zastrešuje, navrhovali, aby v novele vyriešilo aj ďalšie problémy z praxe. Tie sa nakoniec do návrhu po pripomienkovom konaní nedostali. Ide najmä o množstvo evidovaných vozidiel, ktoré nemajú povinné poistenie.

Poisťovne videli nedostatky aj pri povinnom poistení pre elektrokolobežky. Nie sú totiž evidované, čo bude predstavovať problém pri kontrole neplatičov. Slovenská asociácia na ochranu práv poškodených k zákonu o PZP podala hromadnú pripomienku, ktorá nakoniec nebola prijatá. Asociácia ňou chcela docieliť napríklad rozšírenie nárokov poškodených z povinného zmluvného poistenia a ich zosúladenie s európskymi smernicami a rozhodnutiami súdneho dvora Európskej únie.

Celkovo bolo vznesených 87 pripomienok, 12 z nich bolo zásadných. Ministerstvo financií nakoniec akceptovalo len deväť. Zvyšok boli skôr technické úpravy textu zákona. Akceptovaná bola napríklad pripomienka Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD). Novela totiž počíta s tým, že v rámci EÚ sa budú lepšie vymieňať informácie o poistených vozidlách. Poisťovne budú povinné elektronicky automatizovaným spôsobom posielať Slovenskej kancelárii poisťovateľov (SKP) údaje o vzniku, zmene a zániku poistenia zodpovednosti a o poistných zmluvách. Musia to urobiť hneď potom, ako ich budú mať vo svojom informačnom systéme k dispozícii. Je pritom jedno, či bude zmluva uzatvorená cez web, makléra alebo u lízingovej spoločnosti. Generálny riaditeľ poisťovne Uniqa Rastislav Havran pre Finsider uviedol, že tento centrálny register už existuje, ale je potrebné naň vytvoriť online napojenie. Teraz sa dáta neposielajú online.

Priemyselné zväzy a dopravcovia pripomínajú, že na takúto povinnosť potrebujú dostatok času. V pripomienkach preto požiadali o odklad platnosti zákona na júl tohto roka, prípadne aspoň jeho časti, ktorá sa výmene informácií venuje.

Dôvodom je nevyhnutná zmena v informačných systémoch a procesoch poisťovní a iných subjektov v procese uzatvárania a správy PZP, ako sú finanční agenti, leasingové spoločnosti a podobne, v súvislosti s povinnosťou automatizovaného prenosu údajov k vzniku, zmene a zániku povinného zmluvného poistenia prostredníctvom prepojených informačných systémov kancelárii,“ uvádza v pripomienkach APZD.

Viac informácií nájdete v článku na finsider.sk.

Scroll top