Ako sa stať členom?

Za minulý rok si najviac polepšili zamestnanci z oblasti bezpečnosti a ochrany, bankovníctva, školstva a ľudských zdrojov. Naopak najmenej sa zvyšovali platy zamestnancom gastra, cestovného ruchu, služieb a stavebníctva.

Na trhu máme veľký nedostatok pracovných síl a firma bez zamestnancov fungovať nevie. Takže firma a zamestnávateľ, ktorý vedel zvýšiť mzdy zamestnancom, tak ich určite zvýšil. Ostatne u nás v priemysle máme kolektívne zmluvy aj vyššieho stupňa, ktoré takéto zvyšovanie prikazujú,“ uviedol generálny sekretár Asociácia priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz.

Podľa prieskumu, do ktorého sa zapojilo 3 840 ľudí bolo iba 15 percent ľudí so zvýšením platu spokojných. Mnohí z nespokojných zamestnancov sa rozhodli nájsť si inú prácu.

Finančné problémy

Vidíme to najmä na nízkopríjmových skupinách a takisto na zamestnancoch, ktorí pracujú v tých najväčších firmách, ktoré majú viac ako tisíc zamestnancov,“ skonštatovala hovorkyňa portálu profesia.sk Ľubica Melcerová.

Stále platí, že nový zamestnanec, často dostane vyššiu nástupnú mzdu, ako zamestnanec, ktorý už v danej spoločnosti pôsobí dlhšie. Takže aj zmena zamestnania, môže byť u nízkopríjmových skupín riešením,“ dodala Melcerová.

Viac ako štvrtina ľudí, ktorých najviac ohrozujú vysoké ceny síce vo svojej práci ostala, no majú finančné problémy.

Naša životná úroveň, naše možnosti žiť slušne a dopriať si skromne, ale približne, to čo naši rovesníci v iných krajinách, cítia, že sme na tom horšie. Keď sa pozrieme na kúpnu silu slovenského obyvateľstva, tak zistíme, že aj tá stredová domácnosť, ktorá má byť akýmsi štandardom, má nižšie príjmy a nižšiu kúpyschopnosť, ako domácnosť, ktorá je v susednom Rakúsku už označovaná, ako v riziku chudoby,“ hovorí sociologička SAV Zuzana Kusá.

Vo všetkých krajoch s výnimkou bratislavského rástli mzdy zväčša len do 100 eur. Pozitívom je, že až v dvoch tretinách prípadov rozhodol o zvýšení platu zamestnávateľ.

Pozrite si celú reportáž RTVS:

Zdroj: spravy.rtvs.sk

Scroll top