Ako sa stať členom?

Ako ďalej v reakcii na aktuálne parlamentom prerokovávaný stavebný zákon uviedol generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz, vnímajú ju ako prekážku rýchleho a efektívneho rozvoja.

„Prichádzajúci noví investori so záujmom o výstavbu sa často stretávajú s nejasnosťami a zdržaním v povoľovacích procesoch. Zisťujú, že samotná realizácia fabriky môže trvať rok a pol až dva, ale nejasné povoľovacie procesy sa môžu predĺžiť na dva až desať rokov. V tom momente strácajú záujem o Slovensko,“ poukázal. Nová stavebná legislatíva by pritom podľa asociácie mala riešiť práve tieto problémy.

Podpora celej tripartity

„Po konzultáciách so štátom sme súhlasili s posunom účinnosti nového stavebného zákona na apríl 2025. Vnímame to ako potrebný krok, aby sa predišlo komplikáciám v obciach, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku neúplne pripravených podmienok pre jeho uplatňovanie. Naša požiadavka však bola, aby sa pripravená legislatíva nemenila ako taká, nakoľko povoľovacie procesy je potrebné významne zrýchliť,“ pokračoval Lasz.

Asociácia žiadala, aby zostalo zachované znenie zákona, ktoré je podľa nej pripravené dobre, o čom svedčí fakt, že nový stavebný zákon získal jednoznačnú podporu celej tripartity. Pozitívne vníma napríklad zavedenie registra zhotoviteľov vyhradených stavieb. Toto opatrenie podľa nej zabezpečí, že technologicky najťažšie a ekonomicky najdrahšie stavby budú realizovať len certifikovaní zhotovitelia, čo prispeje k zvyšovaniu štandardov v stavebníctve.

Fikcia súhlasu

Medzi ďalšie kľúčové zlepšenia patrí aj fikcia súhlasu, ktorá znamená, že ak obec nevydá svoje stanovisko v stanovenej lehote, považuje sa to za jej súhlas.

„Je to veľmi dobré aj z pohľadu bežného občana, ktorý často musí čakať niekoľko rokov, kým dostane stavebné povolenie. Toto opatrenie môže mať pozitívny vplyv na rýchlosť schvaľovacích procesov, a teda aj na zjednodušenie výstavby,“ uzavrel Lasz.

Pokračovanie článku na www.sita.sk.

Scroll top